LATEST ARTICLES

Are Christians Narrow-Minded?

0
Pokhara Some people assert that Christians are being narrow-minded in claiming Jesus is the only way. We can respond to this assertion in several ways. But I always like to ask, is being narrow always bad? Many things in life are narrow that are not bad. For example, when I fly to Kathmandu, I want the pilot not only to land in Kathmandu but on the right runway. I want my wife to remain faithful to her one and only husband (me) her entire life. Sometimes only one road leads out of the forest, only one operation can save your life, or only one antidote works against a poison. These things are all narrow, but they are good!
God’s way of salvation is narrow (by faith in Christ alone), but God’s heart is infinitely wide. That is, God is full of love for all people—men and women, rich and poor, fat and thin, kings and peasants, the social elite and social outcasts (see Ezekiel 18:23; Isaiah 45:22; 1 Timothy 2:3-4). He offers the same gift to everyone—a singular gift of salvation in Jesus Christ. Jesus Himself wants all people to receive this wonderful gift (see Matthew 28:19; John 3:17), as did the apostles (Acts 26:28-29; Romans 1:16). # Never shy away from sharing this narrow gift with the people you meet!

Jesus’ Parables

0
Pokhara

The word parable literally means “a placing alongside of” for the purpose of comparison. A parable is a teaching tool. Jesus often told a story from real life—about a woman who lost a coin, a shepherd watching over sheep, or a worker in a vineyard—and used that story to illustrate a spiritual truth.

When Jesus places such a story alongside a spiritual truth, the comparison helps us to understand His teaching more clearly. Jesus’ story of the good shepherd (John 10:11,14), for example, helps us understand that Jesus watches over us and guides us, just as a shepherd watches over and guides sheep.

The New Testament contains several kinds of parables:

A simile involves a likeness that employs the words like or as. It uses something we already know in the natural world as a word picture to illustrate a spiritual truth. In Matthew 10:16, Jesus said, “I am sending you out like sheep among wolves.”

A metaphor implies a likeness. In John 10:7 (NIV), Jesus said, “I am the gate for the sheep.” This metaphor teaches that Jesus is the way of salvation.

Jesus also told stories to illustrate spiritual truth. For example, in Luke 15:11-32, Jesus told the story of the prodigal son to show that God accepts repentant sinners and that we should too.

Lesson:Jesus, the Master Teacher, often told stories and parables to help us understand profound spiritual truths.    

इजकिएल २२ / यरूशलेमका पापहरू

0
Mandalinews.com Pokhara, 2019 १.परमप्रभुको यो वचन मकहाँ आयोः २.“हे मानिसको छोरो, के तँ त्यसको न्याय गर्छस्? के तँ यस खूनी सहरको न्याय गर्छस्? त्यसो भए त्यसका सबै घृणित व्यवहारहरूसँग त्यसको सामना गर्, ३.र भन्ः ‘परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छः ‘आफ्नै अन्त्यको समय ल्याउन, आफ्नै बीचमा रगत बगाउने र आफूलाई बिटुलो पार्नलाई मूर्तिहरू बनाउने तँ सहर! ४.तैंले बगाएको रगतको कारण तँ दोषी भएको छस्। तैंले बनाएका मूर्तिहरूद्वारा तँ बिटुलो भएको छस्। तैंले आफ्ना दिनहरूको अन्त्य गरेको छस्, र तेरा वर्षहरूको अन्त्य गरेको छस्। यसैकारण मैले तँलाई जाति–जातिहरूका बीचमा गिल्ला र सबै देशहरूमा ठट्टाको पात्र बनाउनेछु। ५.तेरो नजिक र टाढ़ा हुनेहरूले तेरो ठट्टा गर्नेछन्, ए नीच र उपद्रवले भरिएको सहर! ६.“‘हेर्, तँमा भएका इस्राएलका राजकुमारहरू हरेकले आफ्नो शक्तिअनुसार रगत बगाउने व्यवहार गर्छ। ७.तँमा नै तिनीहरूले माता–पितासँग निन्दाजनक व्यवहार गरेका छन्। तँमा नै तिनीहरूले विदेशीहरूमाथि अत्याचार गरेका छन्, र टुहुरा–टुहुरी र विधवाहरूलाई दुर्व्यवहार गरेका छन्। ८.तैंले मेरा पवित्र चीजहरूलाई तुच्छ ठानेको छस् र मेरा शबाथहरू अपवित्र गरेको छस्। ९.रगत बगाउनलाई निन्दाजनक बदख्वाइँ गर्ने मानिसहरू तँमा तयार रहन्छन्। अनि यस्ता मानिसहरू पनि तँमा छन्, जसले डाँड़ाका थानहरूमा प्रसाद खान्छन् र कुकर्म गर्छन्। १०.तँभित्रै मानिसहरूले आफ्ना पिताको ओछ्यान भ्रष्ट पार्छन्। तँभित्रै मानिसहरूले रजस्वला भएकी स्त्रीसँग अशुद्ध सम्भोग गर्छन्। ११.तँभित्रै कसैले आफ्नो छिमेकीकी पत्नीसँग घिनलाग्दा अपराध गर्छ, अर्कोले आफ्नी बुहारीलाई लज्जापूर्वक अशुद्ध पार्छ, अर्कोले आफ्नै बुबाकी छोरी, आफ्नी बहिनीसित कुकर्म गर्छ। १२.तँमा नै मानिसहरूले हत्या गर्नलाई घूस लिन्छन्। तैंले ब्याजमा बढ़ी ब्याज लिन्छस्, आफ्नो छिमेकीलाई अन्याय गरेर जबरदस्ती गरी नाफा लिन्छस्। अनि तैंले मलाई बिर्सेको छस्, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। १३.“‘तैंले अन्यायसित नाफा गरेको र तेरो बीचमा भएको हत्याको कारण म निश्चय नै ताली बजाउनेछु। १४.जुन दिन म तँसित व्यवहार गरुँला के त्यस बेला तेरो साहस स्थिर रहला र? अथवा के तेरो हात दह्रिलो होला त? म परमप्रभुले यो भनेको छु, र यसै गर्नेछु। १५.म तँलाई जाति(जातिहरूका बीचमा यत्रतत्र पार्नेछु, र देश–देशमा तँलाई छरपष्ट पार्नेछु, र तँमा भएको अशुद्धता म खतम गर्नेछु। १६.जब जाति–जातिहरूको दृष्टिमा तँ बिटुलो भएको हुनेछस्, तब म परमप्रभु हुँ भनी तैंले जान्नेछस्’।” १७.तब परमप्रभुको यो वचन मकहाँ आयोः १८.“ए मानिसको छोरो, इस्राएलको घराना त मेरो दृष्टिमा थिग्रो भएको छ। तिनीहरू सबै भट्टीमा भएका तामा, जस्ता, फलाम र सीसाका थिग्रा भएका छन्।” तिनीहरू चाँदीका थिग्रा मात्र छन्। १९.यसकारण परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छः ‘तिमीहरू सबै थिग्रा भएका हुनाले, म तिमीहरूलाई यरूशलेमभित्रै जम्मा गर्नेछु। २०.आगो हुरुरुरु पारेर गलाउनलाई जसरी मानिसहरू चाँदी, तामा, फलाम, सीसा र जस्ता भट्टीमा जम्मा गर्दछन्, त्यसरी नै म पनि मेरो रीस र मेरो क्रोधमा तिमीहरूलाई जम्मा गर्नेछु, र तिमीहरूलाई त्यहाँ सहरभित्रै हालेर गाल्नेछु। २१.म तिमीहरूलाई भेला गर्नेछु, र मेरो क्रोधको अग्निज्वाला तिमीहरूमाथि फुक्नेछु, र तिमीहरू त्यसैभित्र गल्नेछौ। २२.जसरी भट्टीमा चाँदी गल्छ, त्यसरी नै त्यसैभित्र तिमीहरू गल्नेछौ, र म परमप्रभुले नै तिमीहरूमाथि आफ्नो क्रोध खन्याएको हुँ भनी तिमीहरूले जान्नेछौ’।” २३.फेरि परमप्रभुको यो वचन मकहाँ आयोः २४.“हे मानिसको छोरो, यस देशलाई भन्, ‘क्रोधको दिनमा वृष्टि नभएको र झरी नभेटेको भूमिझैँ तँ भएको होस्।’ २५.त्यसमा भएका त्यसका राजकुमारहरू गजंर्दै शिकार फहराउने सिंहझैँ एउटा षड्यन्त्र रच्दैछन्। तिनीहरूले मानिसहरूलाई निल्छन्, तिनीहरूले धन–सम्पत्ति र बहुमूल्य पदार्थहरू लुट्छन्, र त्यसको बीचमा धेरैलाई विधवा बनाउँछन्। २६.त्यसका पूजाहारीहरूले मेरो व्यवस्था भङ्ग गर्छन् र मेरो पवित्र चीजहरू अपवित्र पार्छन्। पवित्र र साधारण चीजको तिनीहरूलाई केही विचारै छैन, तिनीहरूले शुद्ध र अशुद्धको बीचमा केही भिन्नता छैन भनी सिकाएका छन्। तिनीहरूले मेरा शबाथहरू मान्नलाई आँखा चिम्म गरेका छन्, फलस्वरूप तिनीहरूका बीचमा म अपमानित हुन्छु। २७ंत्यसमा भएका त्यसका अधिकारीहरू आफ्नो शिकार फहराउने ब्वाँसाहरूजस्ता छन्। तिनीहरूले बेईमानीसित नाफा कमाउनलाई रगत बगाएर मानिसहरूलाई मार्छन्। २८.त्यसका अगमवक्ताहरूले असत्य दर्शन देखेर र झूटा जोखना हेरेर ती कुकर्महरूलाई चूनले पोतेझैँ छोप्छन्। परमप्रभुले केही भन्नु नहुँदा पनि ‘परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ’ भनी तिनीहरू भन्छन्। २९.देशका मानिसहरूचाहिँ जबरजस्तीसँग लिने र चोरी गर्ने गर्छन्। तिनीहरूले गरीब र दरिद्रहरूमाथि थिचोमिचो गर्छन्, र न्यायलाई इन्कार गरेर विदेशीहरूसँग दुर्व्यवहार गर्छन्। ३०.“पर्खाल निर्माण गरिदिने र देश मद्वारा नष्ट नहोस् भनी देशको लागि मेरो सामुन्ने धाँदोमा उभिदिने एक जना मानिस तिनीहरूका बीचमा मैले हेरें, तर मैले कोही पनि पाइनँ। ३१.त्यसकारण तिनीहरूले गरेका सबै काम तिनीहरूकै थाप्लोमा ल्याएर मेरो जल्दो रीसले म तिनीहरूलाई भस्म पार्नेछु, परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ।”

दानिएल ७ः१–१४ / दानिएलले देखेको चार जनावरहरूको सपना

0
Mandalinews.com Pokhara, 2019 १.बेबिलोनका राजा बेलसजरको पहिलो वर्षमा दानिएल आफ्नो ओछ्यानमा पल्टिरहँदा तिनले सपना र दर्शनहरू देखे। तिनले त्यस सपनाको सार लेखे। २.दानिएलले भने, “मेरो दर्शनमा राती मैले हेरिरहँदा मेरो अगि आकाशका चार बतासहरूले ठूलो समुद्रलाई मन्थन गरिएका थिए। ३.एक–अर्काबाट फरक चार ठूला पशुहरू समुद्रबाट निस्के। ४.“पहिलोचाहिँ सिंहजस्तै थियो, र त्यसका पखेटाहरू चीलका जस्तै थिए। त्यसका पखेटाहरू नचुँड़ाएसम्म मैले हेरिरहें, र त्यो मानिसजस्तै दुई खुट्टाले उभिने गरी जमिनबाट उठ्यो र त्यसलाई एक जना मानिसको हृदय दिइयो। ५.“अनि मेरो अगि दोस्रो पशु थियो, जुनचाहिँ भालूजस्तै देखिन्थ्यो। त्यसलाई शरीरको एकपट्टिबाट उठाइयो, र त्यसको मुखको दाँतहरूका बीचमा तीन वटा करङहरू थिए। त्यसलाई यस्तो आज्ञा दिइयोः ‘उठ् र खानसक्ने जत्ति मासु खा!’ ६.“त्यसपछि मैले हेरें, र त्यहाँ मेरो अगि अर्को पशु थियो, जुनचाहिँ चितुवाजस्तै देखिन्थ्यो। अनि त्यसको पिठिउँमा चराको जस्तै चार वटा पखेटाहरू थिए। त्यस पशुका चार वटा टाउकाहरू थिए, र त्यसलाई शासन गर्ने अधिकार दिइयो। ७.“त्यसपछि राती दर्शनमा मैले देखें र मेरो अगि भयङ्कर र डरलाग्दो र अत्यन्तै शक्तिशाली चौथो पशु थियो। त्यसका ठूला–ठूला फलामका दाँतहरू थिए। त्यसले आफ्नो शिकारलाई चकनाचूर पारी खाइदिन्थ्यो र बाँकी रहेकालाई खुट्टाले कुल्चीमिल्ची पार्थ्यो। अघिका पशुहरूभन्दा त्यो फरक थियो र त्यसका दश वटा सीङहरू थिए। ८.“जसै म ती सीङहरूका बारेमा विचार गर्दैथिएँ, मेरो अगि एउटा सानो सीङ थियो, जुनचाहिँ तिनीहरूमध्येबाट उम्रेको थियो, र पहिलेका सीङहरूमध्ये तीन वटाचाहिँ त्यसको सामु जरैसमेत उखेलिए। मानिसका आँखाजस्तै त्यस सीङका आँखा थिए, र अहङ्कारी कुरा गर्ने त्यसको मुख थियो। ९.जसै मैले हेरें, सिंहासनहरू बसालिए, र अति प्राचीन आफ्नो सिंहासनमा बस्नुभयो। उहाँका लुगा हिउँजस्तै सेता थिए, उहाँको शिरको केश ऊनजस्तै सेतो थियो। उहाँको सिंहासनमा बलिरहेको आगोको ज्वाला थियो, र त्यसका चक्काहरूमा दन्केको आगो थियो। १०.उहाँको सामुबाट आइरहेको आगोको एउटा नदी बगिरहेको थियो। हजारौँ हजारले उहाँको सेवा गर्थे; दश हजार गुणा दश हजार उहाँको सामु उभिएका थिए। न्यायको निम्ति अदालतको बैठक बसेको थियो, र पुस्तकहरू खोलिए। ११.“तब यो सीङ बोलिरहेको अहङ्कारपूर्ण शब्दहरूको कारणले गर्दा मैले त्यसलाई हेर्दैरहें। त्यो पशु मारिएर त्यसको शरीर नष्ट पारी आगोको ज्वालामा नफ्याँकिएसम्म मैले हेर्दैरहें। १२.अरू पशुहरूको अधिकार खोसिएको थियो, तर केही समयको लागि तिनीहरूलाई बाँच्न दिइयो। १३.“राती मैले मेरो दर्शनमा हेरें, र त्यहाँ मेरो सामु आकाशका बादलका साथ आइरहनुभएको एक जना मानिसको पुत्रजस्तै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ती अति प्राचीनकहाँ आउनुभयो, र उहाँकै सामु उपस्थित गराइनुभयो। १४.उहाँलाई अधिकार, महिमा र सार्वभौमिक शक्ति दिइयो, र हरेक भाषा बोल्ने सबै मानिसहरू र जातिहरूले उहाँको आराधना गरे। उहाँको प्रभुत्व अनन्तसम्म रहने प्रभुत्व छ, जुनचाहिँ कहिल्यै टल्नेछैन, र उहाँको राज्य त्यो हो जुन कहिल्यै नष्ट हुनेछैन।

एस्तर २ः१–१८ / एस्तर महारानी भएकी

0
Mandalinews.com Pokhara,2019 १.पछि जब राजा अहासूरसको रीस मर्यो तब उनलाई रानी वश्ती र तिनले गरेको कामको विरुद्धमा निकालेको उर्दीको सम्झना भयो। २.यसैले राजाका निज सेवकहरूले भने, “हजूरको निम्ति सुन्दरी–सुन्दरी कन्ये–केटीहरू खोजीबक्सिओस्। ३.हजूरले आफ्नो राज्यका सबै प्रान्तहरूबाट यी सबै सुन्दरी युवती कन्ये–केटीहरूलाई राजधानी शूशनको महिला–गृहमा ल्याउनलाई उच्च कर्मचारीहरू खटाइबक्सिओस्। तिनीहरूलाई महाराजाका स्त्रीहरूका जिम्मावाल नपुंसक हेगेको जिम्मामा दिइबक्सिओस्। सिङ्गारपटारका वस्तुहरू तिनीहरूलाई दिइऊन्। ४.जुन युवती महाराजाको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य हुनेछ, तिनैलाई वश्तीको सट्टामा रानी तुल्याइबक्सिओस्।” यो सल्लाह राजालाई मन पर्यो। उनले त्यहीबमोजिम गरे। ५.राजधानी शूशनमा मोर्दकै नाउँका एक यहूदी थिए। उनी याईरका छोरा, शिमीका नाति र कीशका पनाति बेन्यामीनको कुलका थिए, जुन कीशचाहिँ ६.बेबिलोनका राजा नबूकदनेसरले यरूशलेमबाट यहूदाका राजा यहोयाकीनसँग कैदमा लगेकाहरूमध्ये एक थिए। ७.मोर्दकैले आफ्ना काकाकी छोरी हदस्सा, अर्थात् एस्तरलाई धर्मपुत्री बनाएका थिए। एस्तरका माता–पिता थिएनन्। तिनी राम्री र सुन्दरी थिइन्। तिनका माता–पिताको मृत्युपछि मोर्दकैले तिनलाई आफ्नै छोरीजस्तै गरी पालेका थिए। ८.जब राजाको हुकुम र उर्दी प्रसार भयो, र हेगेको जिम्मामा दिनलाई धेरै ठिटीहरू राजधानी शूशनमा ल्याइए, तब एस्तर पनि स्त्रीहरूका जिम्मावाल हेगेको जिम्मामा दिन राजमहलमा लगिइन्। ९.तिनलाई देखेर त्यो नपुंसक खुशी भयो, र एस्तरले त्यसबाट विशेष निगाह पाइन्। त्यसले तिनलाई तुरुन्तै खुशीसित सिङ्गारपटारका सामग्रीहरू र विशेष किसिमका खानेकुराको भाग जुटाइदियो। राजाको महलबाट सात जना चुनिएका सहेलीहरूलाई पनि त्यसले खटाइदियो। स्त्रीहरू बस्ने घरमा तिनलाई र तिनका सहेलीहरूलाई विशेष सुविधा पनि दिइयो। १०.एस्तरले आफ्नो घराना र जातिको विषयमा कसैलाई बताएकी थिइनन्, किनभने त्यसो गर्न मोर्दकैले तिनलाई मनाही गरेका थिए। ११.एस्तरलाई के कसो हुँदैछ सो जान्न मोर्दकै दिनहुँ महिला–गृहको आँगनबाट भएर जाने गर्थे। १२.छ महिना मूर्रको तेल दलेर र छ महिना अत्तर र सिङ्गारका वस्तुहरूले सिँगारिदिएर स्त्रीहरूलाई तयारी हुने तोकिएको पूरा समय बाह्र महिना थियो। समय पूरा भएपछि अहासूरस राजाकहाँ जाने हरेक युवतीको पालो आउँथ्यो। १३.कुनै युवती घरबाट राजाको महलमा जाँदा त्यसले मागेको जेसुकै थोक त्यसलाई लान दिइन्थ्यो। १४.बेलुका त्यो महलभित्र जान्थी र बिहान उपपत्नीहरूको जिम्मावाल राजाको नपुंसक शाश्गजको अधीनमा रहन महिला–गृहको अर्को भागमा फर्केर जान्थी। राजाले आफ्नो इच्छा प्रकट गरेर त्यसको नाउँ काढ़ीकन नबोलाउञ्जेल त्यो फेरि राजाकहाँ जान पाउँदिनथी। १५.जब मोर्दकैकी धर्मपुत्री, उनका काका अबीहेलकी छोरी एस्तरको राजाकहाँ जाने पालो आयो, तब तिनले स्त्रीहरूको जिम्मावाल राजाको नपुंसक हेगेले सल्लाह दिएका कुराबाहेक अरू केही लगिनन्। तिनलाई देख्ने सबैलाई एस्तरले मोहित गराइन्। १६.अहासूरसका राज्यकालको सातौँ वर्षको दशौँ महिना, अर्थात् तेबेत महिनामा तिनी राजमहलमा राजा अहासूरसकहाँ लगिइन्। १७.राजालाई अरू सबै स्त्रीहरूभन्दा एस्तरलाई नै मन पर्यो। अनि राजाले अरू कन्ये–केटीहरूभन्दा तिनलाई निगाह र स्वीकृति देखाए। उनले तिनको शिरमा राजकीय शिरपेच लगाइदिए, र वश्तीको सट्टामा तिनलाई आफ्नी रानी तुल्याए। १८.त्यसपछि राजाले आफ्ना सबै भारदार र अधिकारीहरूलाई एस्तरको सम्मानमा एउटा ठूलो भोज दिए। तिनले प्रान्त–प्रान्तहरूमा बिदाको घोषणा गरेर राजाले दिनुपर्ने योग्यका उपहारहरू दिए।

न्यायकर्ता ६ / गिदोनलाई बोलावट भएको

0
Mandalinews.com Pokhara, 2019 १.फेरि इस्राएलीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा जुन कुरा खराब थियो त्यही गरे, र उहाँले तिनीहरूलाई मिद्यानीका हातमा सात वर्षसम्म सुम्पिदिनुभयो। २.मिद्यानीहरूको शक्ति यति अत्याचारी थियो कि इस्राएलीहरूलाई पहाड़का ओड़ार, गुफा र सुरक्षित ठाउँहरूमा गएर बस्न करै लाग्यो। ३.जब–जब इस्राएलीहरूले बीउ छर्दथे। मिद्यानीहरू तथा अमालेकीहरू र पूर्वका अरू जातिहरू आएर इस्राएलमाथि आक्रमण गर्दथे। ४.उनीहरू देशमा छाउनी बनाएर बसे, र गाजाको छेउसम्मैका बालीहरूलाई नाश गरे, यहाँसम्म कि इस्राएलीहरूका निम्ति भेड़ा, गोरु, र अरू कुनै जीवित थोक पनि छोड़ेनन्। ५.उनीहरू आफ्ना गाई–गोरुका बथान र तम्बूहरू लिएर सलहको हूलझैँ आए। मानिस र तिनीहरूका ऊँटहरू अनगिन्ती थिए। देशलाई सखाप पार्न आक्रमण गरे। ६.यसरी नै मिद्यानीहरूले इस्राएलीहरूलाई निर्धन बनाइदिए, र सहायताको निम्ति तिनीहरूले परमप्रभुलाई पुकारे। ७.मिद्यानीहरूले सताएकोले इस्राएलीहरूले परमप्रभुलाई पुकार्दा, ८.उहाँले तिनीहरूकहाँ एक जना अगमवक्ता पठाउनुभयो, जसले तिनीहरूलाई भने, “परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको यो वाणी छः मैले तिमीहरूलाई दासत्वको देश मिश्रबाट निकालेर ल्याएँ। ९.मैले तिमीहरूलाई मिश्रीहरूका हातबाट र तिमीहरूलाई सताउने सबैका हातबाट छुटाएँ। मैले उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्नेदेखि धपाएँ, र उनीहरूका देशहरू तिमीहरूलाई दिएँ। १०.मैले तिमीहरूलाई भनें, ‘म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। तिमीहरू बसोबास गरिरहेको, एमोरीहरूको देशका देवताहरूको सेवा नगर’। तर तिमीहरूले मेरो कुरा सुनेनौ।” ११.अब परमप्रभुका दूत आएर अबीएजेरी योआशको, ओप्रा भन्ने ठाउँको फलाँटको रूखमुनि बसे। योआशका छोरा गिदोनचाहिँ मिद्यानीहरूबाट लुकाउनलाई दाखको कोलमा गहूँ चुट्दैथिए। १२.तब परमप्रभुका दूतले गिदोनकहाँ देखा परेर तिनलाई भने, “तँ वीर मानिस होस्, र परमप्रभु तँसँग हुनुहुन्छ।” १३.गिदोनले तिनलाई भने, “हजूर, सुन्नुहोस्, परमप्रभु साँच्ची नै हामीसँग हुनुहुन्छ भनेता यी सबै किन हामीलाई भएको? उहाँका ती सबै आश्चर्य कामहरू के भए, जो हामीले आफ्ना पिता–पुर्खाहरूबाट सुनेका छौं, जसले भन्थे, ‘के परमप्रभुले हामीलाई मिश्रदेशबाट निकालेर ल्याउनुभएको होइन?’ तर अब त परमप्रभुले हामीलाई त्याग्नुभएको छ, र हामीलाई मिद्यानीहरूका हातमा सुम्पिदिनुभएको छ।” १४.तब तिनीतिर फर्केर परमप्रभुले भन्नुभयो, “जा, इस्राएललाई मिद्यानीहरूका हातदेखि छुटाउनलाई तँमा भएको बल प्रयोग गर्। तँलाई पठाउने म नै हुँ।” १५.गिदोनले उत्तर दिए, “हजूर, सुन्नुहोस्, म कसरी इस्राएललाई बचाउन सक्छु? मेरो गोत्रलाई हेर्नुहोस् त्यो त मनश्शेमा सबैभन्दा कमजोर छ, र मेरा पिताको घरानामा म सबैभन्दा सानो छु।” १६.परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, “म तँसँग हुनेछु, र तैंले सारा मिद्यानीहरूलाई एउटै मानिसलाईझैँ मार्नेछस्।” १७.तिनले भने, “यदि म तपाईंको निगाह–पात्र भएको छु भने, तपाईं नै मसँग बोल्नुभएको हो भन्ने मलाई एउटा चिन्ह दिनुहोस्। १८.बिन्ती छ, मैले मेरो भेटी लिएर तपाईंको सामु नचढ़ाउञ्जेल तपाईं यहाँबाट नजानुहोला।” उहाँले भन्नुभयो, “तँ नआउञ्जेल म यहीँ बस्नेछु।” १९.तब गिदोन भित्र गएर बाख्राको एउटा पाठो तयार गरे, र पाँच पाथी पीठोको अखमिरी रोटी बनाए। तिनले मासुचाहिँ एउटा टोकरीमा हालेर र झोलचाहिँ एउटा बटुकोमा हाले बाहिर फलाँटको रूखमुनि उहाँको सामु चढ़ाए। २०.परमेश्वरका दूतले तिनलाई भने, “त्यो मासु र अखमिरी रोटी लिएर यहाँ चट्टानमाथि राखिदे, र झोलचाहिँ खन्याइदे।” अनि तिनले त्यसै गरे। २१.तब परमप्रभुका दूतले आफ्नो हातमा भएको लहुरो पसारेर त्यसको टुप्पाले त्यो मासु र रोटीलाई छोए। तब चट्टानबाट आगो निस्केर त्यो मासु र रोटीलाई भस्म पार्यो। अनि परमप्रभुका दूत अलप भए। २२.तब गिदोनले तिनी त परमप्रभुका दूत पो रहेछन् भनी थाहा पाए, र भने, “हाय, परमप्रभु परमेश्वर यो त साँच्चै पो रहेछ। मैले परमप्रभुका दूतलाई आमने–सामने देखें।” २३.तर परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, “शान्ति! नडरा, तँ मर्नेछैनस्।” २४.गिदोनले परमप्रभुको निम्ति त्यहाँ एउटा वेदी बनाए, र त्यसको नाउँ “परमप्रभु शान्ति हुनुहुन्छ” राखे। त्यो आजको दिनसम्म पनि अबीएजेरीको ओप्रामा छ। २५.त्यसै रात परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुभयो, “तेरा बुबाको बगालबाट सात वर्षे दोस्रो साँढ़े ले, तेरा बुबाको बाल देवताको वेदी भत्काइदे, र त्यसको छेउमा भएको अशेरा देवीको मूर्ति ढालिदे। २६.तब यही अल्गो स्थानमा परमप्रभु तेरा परमेश्वरको निम्ति ठीक ढाँचाको एउटा वेदी बना, र त्यो दोस्रोचाहिँ साँढ़े लिएर तैंले ढालेको अशेराको मूर्तिको काठले होमबलि चढ़ा।” २७.तब गिदोनले आफ्ना नोकरहरूमध्येका दश जनालाई लिएर परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभएबमोजिम गरे। तर तिनी आफ्ना पिताका घराना र नगरवासीहरूसँग डराउँदथे, यसैकारण तिनले यो काम दिउँसो होइन तर राती गरे। २८.जब नगरवासीहरू बिहानै उठे तब उनीहरूले बाल देवताको वेदी भत्काइएको र त्यसको छेउमा भएको अशेरा देवीको मूर्ति पनि ढालिएको र गिदोनले बनाएको वेदीमा त्यो दोस्रोचाहिँ साँढ़े होमबलि चढ़ाइएको देखे। २९.उनीहरूले एक(अर्कालाई “यो कसले गरेको होला?” भनी सोधपूछ गर्न लागे, र धेरै सोधपूछ गर्दा योआशका छोरा गिदोनले गरेको हो भनी पत्ता लगाए। ३०.तब सहरका मानिसहरूले योआशलाई भने, “तिम्रो छोरालाई बाहिर ल्याऊ। त्यसले बालको वेदी भत्काइदिएछ, र त्यसको छेउमा भएको अशेरा देवीको मूर्ति पनि ढालिदिएछ। त्यो मारिनैपर्छ।” ३१.तर योआशले तिनको चारैतिर भएको विरोधी भीड़लाई भने, “तपाईंहरू बाल देवताको पक्षमा कराउनुभएको? बाललाई बचाउने हामीहरूको काम हो भनी तपाईंहरू सम्झनुहुन्छ? त्यसको पक्षमा कराउने बिहानसम्ममा मारिनेछ। यदि बालचाहिँ देवता नै हो रहेछ र त्यसको वेदी कसैले भत्काइदिएको हो भने, त्यो आफ्नो लागि आफै बोलोस्।” ३२.त्यस दिन उनीहरूले गिदोनको नाउँ यसो भनेर यरूब–बाल राखिदिए, “यस मानिसको विरुद्धमा बाल आफै लड़ोस्, किनभने त्यसको वेदी यसैले भत्काइदिएको छ।” ३३.त्यसपछि सबै मिद्यानी, अमालेकी र पूर्वका जातिहरूले आपसमा दल बाँधे, र यर्दन नदी तरेर यिजरेलको बेँसीमा छाउनी हाले। ३४.तब परमप्रभुका आत्मा गिदोनमाथि आउनुभयो। तिनले तुरही फुके, र अबीएजेरीहरूलाई तिनको पछि लाग्नलाई बोलाए। ३५.तिनले मनश्शेभरि समाचार लाने दूतहरूलाई पठाए, र तिनीहरू पनि तिनको पछि लाग्नलाई बोलाइए। तिनले आशेर, जबूलून र नप्तालीकहाँ पनि समाचार दिने दूतहरूलाई पठाए, र तिनीहरू पनि अरूहरूसित भेला हुनलाई आए। ३६.गिदोनले परमेश्वरलाई भने, “तपाईंले प्रतिज्ञा गर्नुभएअनुसार यदि तपाईंले इस्राएललाई मद्वारा बचाउनुहुन्छ भनेदेखि, ३७.अब हेर्नुहोस्, म भेड़ाको ऊन खलामा राख्नेछु। यदि ऊनमा मात्रै शीत परेर त्यसको चारैतिरको जमिनचाहिँ सुक्खै रह्यो भने, मलाई यो कुरो निश्चय थाहा हुनेछ कि तपाईंले प्रतिज्ञा गर्नुभएझैँ मेरै हातद्वारा तपाईंले इस्राएललाई छुटाउनुहुनेछ।” ३८.र त्यसै नै भयो। तिनी भोलि बिहानै उठे, र त्यो ऊनलाई निचोरे, र शीतबाट एक बटुको पानी निस्क्यो। ३९.तब गिदोनले परमेश्वरलाई भने, “मसँग नरिसाउनुहोस्, तर मलाई अझै एक कुरा बोल्न दिनुहोस्। बिन्ती छ, मलाई फेरि एक पल्ट यस ऊनको जाँच गर्न दिनुहोस्। यस पल्टचाहिँ त्यो ऊन मात्र सुक्खा रहोस्, र सबै जमिनचाहिँ शीतले भिजोस्।” ४०.परमेश्वरले त्यस रात पनि त्यसै गर्नुभयो। ऊन मात्र सुक्खा रह्यो, र त्यसका चारैतिरको जमिनमा शीत परेको थियो।

व्यवस्था १६ः१–८ / निस्तार–चाड

0
Mandalinews.com Pokhara, 2019 १.आबीब महिनाको सम्झना राखेर परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको निस्तार–चाड़ मान्नू, किनभने आबीब महिनामै उहाँले तिमीहरूलाई राती मिश्रबाट निकाली ल्याउनुभयो। २.जुन ठाउँ परमप्रभुले आफ्नो नाउँको निम्ति वासस्थान बनाउन छान्नुहुन्छ, त्यहीँ नै परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको निम्ति भेड़ाबाख्रा र गाईबस्तुबाट निस्तार–चाड़को बलि चढ़ाउनू। ३.खमिर हालेको रोटीसँग त्यो नखानू। सात दिनसम्म अखमिरी रोटी खानू। यो कष्टको रोटी हो, किनभने मिश्रबाट तिमीहरू हतार–हतार गरी आयौ। मिश्रबाट निक्लेर आएको तिमीहरूले जीवनभरि सम्झना राख्नलाई यो खानुपरेको हो। ४.सात दिनसम्म तिमीहरूको देशभित्र आफूसँग भएका कुनै खमिर नभेटिओस्। तिमीहरूले पहिलो दिनको बेलुकी बलि चढ़ाएको पशुको मासु रातभरि राखेर बिहानसम्म नरहोस्। ५.परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुहुने जुनसुकै सहरमा निस्तार–चाड़को बलि नचढ़ाउनू। ६.तर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले आफ्नो नाउँको वासस्थानको निम्ति छान्नुहुने ठाउँमा नै सूर्यास्तको समयमा तिमीहरू मिश्रबाट प्रस्थान गरेको बेलामा निस्तार–चाड़को बलि चढ़ाउनू। ७.परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले छान्नुहुने ठाउँमा त्यो पोलेर खानू, र बिहान फर्केर आ–आफ्नो पालमा जानू। ८.छ दिनसम्म अखमिरी रोटी खानू, अनि सातौँ दिन परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति एउटा सभा राख्नू। त्यस दिन केही काम नगर्नू।

२ शामूएल २३ः८–३७ / दाऊदका वीर–वीर मानिसहरू

0
Mandalinews.com Pokhara, 2019 ८.दाऊदका वीर–वीर मानिसहरूका नाउँ यी नै हुन्। पहिलो तहकमोनीबाटका योशब–बश्शेबेत थिए— तीन जना वीरमध्येका मुख्य। तिनले आठ सय जनामाथि भाला चलाएर एकै पटकमा उनीहरू सबैलाई मारे। ९.ती तीन जना वीरमध्ये दोस्रोचाहिँ अहोही दोदैका छोरा एलाजार थिए। तिनी दाऊदसित पास–दम्मीममा थिए, जहाँ पलिश्तीहरू युद्धको निम्ति जम्मा भएका थिए। जब इस्राएलीहरू पछि हटे तब तिनी एकलै रणभूमिमा खड़ा भएर १०.नथाकुञ्जेल तिनले पलिश्तीहरूलाई तरवारले प्रहार गरी नै रहे, यहाँसम्म कि तिनको हातमा तरवार टाँसिएको थियो। यसरी परमप्रभुले त्यस दिन ठूलो विजय दिनुभयो। त्यसपछि इस्राएलका मानिसहरू मारिएकाहरूलाई लुट्न मात्र एलाजारकहाँ फर्केर आए। ११.तिनीपछि हरारी आगीका छोरा शम्मा थिए। पलिश्तीहरू लहरमा भेला भएका थिए, जहाँ दालको खूबै राम्रो एउटा खेत थियो। अनि जब पलिश्तीहरूले इस्राएलीहरूलाई खेदेर धपाए, १२.तब शम्मा त्यस खेतमा अड़िएर बसे, र त्यस खेतको रक्षा गरे, अनि ती पलिश्तीहरूलाई परास्त गरे। यसरी परमप्रभुले फेरि ठूलो विजय दिनुभयो। १३.कटनीको सुरुतिर तीस जना मुख्य मानिसहरूमध्येका ती तीन जना वीरहरू अदुल्लामको ओड़ारमा दाऊदकहाँ आए। पलिश्तीहरूको एक दलचाहिँ रपाईहरूको बेँसीमा छाउनी हालेर बसेका थिए। १४.त्यस बेला दाऊद गढ़ीमा थिए, अनि पलिश्तीको फौज बेथलेहेममा थियो। १५.एक दिन दाऊदलाई साह्रो तिर्खा लाग्यो, र तिनले कराएर भने, “बेथलेहेमको मूल ढोकानेरको पानी खान पाए त हुनेथियो।” १६.यसैले ती तीन जना वीरहरू पलिश्तीहरूका पङ्क्तिका बीचबाट छिरिगएर बेथलेहेमको मूल ढोकामा भएको इनारको पानी ल्याएर दाऊदलाई दिए। तर दाऊदले त्यो पानी पिउनलाई इन्कार गरे। तिनले त्यो पानी परमप्रभुको सामुन्ने खन्याइदिए, १७.र भने, “हे परमप्रभु, मैले यो पानी पिउनु नपरोस्। के म यी मानिसहरूको रगत पिऊँ, जसले यसको निम्ति आफ्नो प्राण खतरामा हाले?” यसैले तिनले त्यो पानी पिएनन्। ती तीन जनाका वीरताको काम यस्तै थियो। १८.सरूयाहका छोरा योआबका भाइ अबीशै ती तीन जनामाथिका प्रमुख थिए। तिनले तीन सय जनाका विरुद्धमा आफ्नो भाला चलाएर उनीहरूलाई मारे। यसैले ती तीन जनाजस्तै तिनी प्रसिद्ध भए। १९.के तिनलाई ती तीन जनालाई भन्दा ठूलो आदरले हेरिँदैनथ्यो र? तिनी तिनीहरूका कप्तान भए, तर ती तीन जनामध्ये तिनी गनिएनन्। २०.यहोयादाका छोरा कब्सेलका बनायाह पनि एक वीर थिए। तिनले धेरै वीरताका काम गरेका थिए। तिनले मोआबका दुई उत्तम पुरुषहरूलाई मारेका थिए, अनि तिनले हिउँ परेको बेलामा खाड़लमा झरेर एउटा सिंहलाई मारेका थिए। २१.तिनले नै एक जना ठूलो आकारको एक जना मिश्रीलाई मारे, जसको हातमा एउटा भाला थियो। बनायाह एउटा लाठो लिएर त्यसकहाँ गए, र त्यस मिश्रीको हातबाट भाला खोसेर त्यसकै भालाले त्यसलाई मारे। २२.यहोयादाका छोरा बनायाहका वीरताका काम यस्तै थिए। ती तीन जना वीरहरूजस्तै तिनी प्रसिद्ध थिए। २३.तिनी ती तीस जनाभन्दा अझ बढ़ी प्रसिद्ध थिए, तर तिनी ती तीन जनामा गनिएनन्। दाऊदले तिनलाई आफ्नो अङ्गरक्षकको जिम्मा दिए। २४.योआबका भाइ असाहेल, ती तीस जनामध्येका यी नै हुन्ः बेथलेहेमका दोदैका छोरा एल्हानान, २५.हरोदी शम्मा, हरोदी एलीका, २६.पल्ती हेलेस, तकोका इक्केशका छोरा ईरा, २७.अनातोतका अबीएजेर, हूशाती मबुन्ने, २८.अहोही सल्मोन, नतोपाती महरै, २९.नतोपाती बानाहका छोरा हेलेद, र बेन्यामीनको गिबाका रीबैका छोरा ईथै, ३०.पिरातोनी बनायाह, गाशका खोल्साहरूका हिद्दै, ३१.अर्बाती अब्बी–अल्बोन, बरहूमी अज्मावेत, ३२.शाल्बोनी एल्याहबा, याशेनका छोराहरू, ३३.हरारी शम्माका छोरा जोनाथन, हरारी शरारका छोरा अहीआम, ३२.माकाती आहसबैका छोरा एलीपेलेत, गीलोनी अहीतोपेलका छोरा एलीआम, ३३.कर्मेलका हेस्रो, अर्बी पारै, ३४.सोबाका नातानका छोरा यिगाल, हग्रीका छोरा, ३५.अम्मोनी सेलेक, बेरोती नहरै, जो सरूयाहका छोरा योआबका हतियार बोक्ने थिए, ३६.यित्री ईरा, यित्री गारेब, ३७.र हित्ती उरियाह। सबै जम्मा सैँतीस जना थिए।

२ शमूएल २२ / दाऊदको भजन

0
Mandalinews.com Pokhara, 2019 १.जुन दिन परमप्रभुले दाऊदलाई तिनका सबै शत्रुहरू र शाऊलको हातबाट छुटाउनुभयो, त्यस दिन तिनले गाएको भजनका शब्दहरू यी नै हुन्ः २.परमप्रभु मेरो चट्टान, मेरो किल्ला र मेरा उद्धारक हुनुहुन्छ। ३.मेरा परमेश्वर मेरो चट्टान हुनुहुन्छ, जसमा म शरण लिन्छु। उहाँ मेरो ढाल, मेरा शक्तिशाली उद्धारक, मेरो गढ़, मेरो शरणस्थान र मेरा उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। तपाईं मलाई हिंसात्मक मान्छेबाट बचाउनुहुन्छ। ४.म परमप्रभुलाई पुकार्छु, जो प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ, अनि म मेरा शत्रुहरूबाट बचाइनेछु। ५.“मृत्युका छालहरूले मलाई घेरे, विनाशको बाढ़ीले मलाई व्याकुल बनायो। ६.पातालका डोरीहरूले मलाई बेह्रे, मृत्युको पासोले मेरो सामना गर्यो। ७.मेरो आपत्मा मैले परमप्रभुलाई पुकारा गरें, मैले मेरा परमेश्वरलाई हपारें। आफ्नो मन्दिरबाट उहाँले मेरो सोर सुन्नुभयो, र मेरो पुकारा उहाँका कानमा पुग्यो। ८.पृथ्वीमा कम्पन भयो, अनि भूकम्प गयो, आकाशका जगहरू हल्लिए। तिनीहरू थरथर कामे, किनभने उहाँ रिसाउनुभएको थियो। ९.उहाँको नाकबाट धूवाँ निस्क्यो, र भस्मकारी अग्नि उहाँको मुखबाट निस्क्यो, जलिरहेको आगोको भुङ्ग्रो त्यसभित्र दन्क्यो। १०.स्वर्गलाई फारेर उहाँ तल ओर्लनुभयो। अँध्यारो बादल उहाँका गोड़ामुनि थियो। ११.उहाँ करूबहरूमाथि सवार भएर उड्नुभयो र बतासका पखेटामा सवार भई माथि उड्नुभयो। १२.अन्धकारलाई उहाँले आफ्नो ओढ्ने तुल्याउनुभयो, पानीले काला भइसकेका बाक्ला बादललाई उहाँले आफ्नो मण्डप तुल्याउनुभयो। १३.उहाँका उपस्थितिको उज्ज्वलताबाट बिजुली निस्किगए। असिना र आगोको भुङ्ग्रो। १४.परमप्रभु स्वर्गबाट गर्जनुभयो, र सर्वोच्चको सोर गुञ्जायमान भयो। १५.उहाँले आफ्ना काँड़हरू हान्नुभयो, र शत्रुहरूलाई तितरबितर पारिदिनुभयो। अनि चट्याङद्वारा तिनीहरू अस्तव्यस्त भए। १६.परमप्रभुको हप्कीमा उहाँको नाकबाट निस्केको श्वासको विस्फोटले समुद्रका तहहरू देखा परे, र पृथ्वीका जगहरू प्रकट भए। १७.“उहाँले माथिबाट आफ्नो बाहुली पसारेर मलाई समात्नुभयो। उहाँले गहिरो सागरबाट मलाई तानेर निकाल्नुभयो। १८.उहाँले मलाई मेरा शक्तिशाली शत्रुबाट छुटाउनुभयो, मेरा शत्रुहरूबाट, जो मभन्दा अत्यन्तै शक्तिशाली थिए। १९.मेरो विपत्तिको दिनमा तिनीहरू ममाथि आइलागे, तर परमप्रभु मेरा सहारा हुनुभयो। २०.उहाँले मलाई फराकिलो ठाउँमा ल्याउनुभयो, उहाँले मलाई उद्धार गरिदिनुभयो, किनकि उहाँ मसँग प्रसन्न हुनुभएको थियो। २१.“मेरो धार्मिकताअनुसार परमप्रभुले मसँग व्यवहार गर्नुभयो। मेरा हातका शुद्धताको अनुरूप उहाँले मलाई प्रतिफल दिनुभयो। २२.किनकि म परमप्रभुको मार्गमा चलेको छु, मेरा परमेश्वरबाट तर्केर मैले दुष्टता गरेको छैनँ। २३.उहाँका सारा नियमहरू मेरै सामुन्ने छन्, र उहाँका कानूनहरू मैले त्यागेको छैनँ। २४.उहाँको दृष्टिमा म निर्दोष थिएँ, र दोषबाट मैले आफैलाई अलग्ग राखें। २५.परमप्रभुले मेरो धार्मिकताअनुसार र उहाँको दृष्टिमा मेरो शुद्धताको अनुरूप मलाई प्रतिफल दिनुभएको छ। २६.वफादारप्रति तपाईं वफादार हुनुहुन्छ, निर्दोषसँग तपाईं आफूलाई निर्दोष प्रकट गर्नुहुन्छ। २७.शुद्धसँग तपाईं आफै शुद्ध देखा पर्नुहुन्छ, तर बाङ्गोसँग तपाईं आफूलाई चतुर प्रकट गर्नुहुन्छ। २८.दीन–हीन मानिसहरूलाई तपाईं छुटाउनुहुन्छ, तर अहङ्कारीहरूलाई झुकाउनका निम्ति तपाईंको नजर तिनीहरूमाथि पर्छ। २९.हे परमप्रभु, तपाईं मेरो दियो हुनुहुन्छ, परमप्रभुले मेरो अन्धकारलाई उज्यालोमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। ३०.तपाईंको सहायताले म फौजमाथि आक्रमण गर्न सक्छु, र मेरा परमेश्वरको सहायताले म पर्खाल नाघ्न सक्छु। ३१.“परमेश्वरको विषयमा भन्ने हो भने, उहाँको मार्ग सिद्ध छ, परमप्रभुको वचन सच्चा छ। उहाँमा शरण लिनेहरू सबैका निम्ति उहाँ ढाल हुनुहुन्छ। ३२.किनकि परमप्रभुबाहेक अरू को परमेश्वर छ र? हाम्रा परमेश्वरबाहेक अरू चट्टान को छ र? ३३.उनै परमेश्वर, जसले मलाई शक्तिशाली तुल्याउनुहुन्छ, र मेरो मार्गलाई सिद्ध तुल्याउनुहुन्छ। ३४.उहाँले मेरा खुट्टाहरू मृगका खुट्टाजस्तै तुल्याउनुहुन्छ, र उच्च स्थानमा खड़ा हुन मलाई सक्षम बनाउनुहुन्छ। ३५.उहाँले मेरा हातहरूलाई युद्धको निम्ति तालीम दिनुहुन्छ, यसैले मेरा पाखुराले काँसाको धनु झुकाउन सक्छन्। ३६.तपाईंले मलाई आफ्नो विजयको ढाल दिनुभएको छ, स्वयम् तपाईं मलाई महान् बनाउन झुक्नुहुन्छ। ३७.मेरा पाइलाहरूका निम्ति तपाईं फराकिलो बाटो बनाउनुहुन्छ, र मेरा गोड़ा चिप्लनेछैनन्। ३८.“मेरा शत्रुहरूलाई खेदेर मैले नाश गरें, तिनीहरू संहार नहोउञ्जेल म फर्किनँ। ३९.मैले तिनीहरूलाई खतम पारें, तिनीहरू फेरि उठ्न सकेनन्, तिनीहरू मेरा पाउमुनि लोटे। ४०.तपाईंले मलाई लड़ाइँको निम्ति शक्तिशाली तुल्याउनुभयो, मेरा शत्रुहरूलाई तपाईंले मेरा खुट्टामा झुकाउनुभयो। ४१.तपाईंले मेरा शत्रुहरूलाई पिठिउँ फर्काएर भाग्न विवश पार्नुभयो, र मेरा वैरीहरूलाई मैले संहार पारें। ४२.मदतको निम्ति तिनीहरूले पुकारे, तर तिनीहरूलाई बचाउने कोही थिएन। तिनीहरूले परमप्रभुलाई पनि पुकारे, तर उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभएन। ४३.भूइँको धूलोजस्तै मैले तिनीहरूलाई धूलोपीठो पारेँ, गल्लीको हिलोझैँ मैले तिनीहरूलाई कुल्चें। ४४.“मेरा मानिसहरूको आक्रमणबाट तपाईंले मलाई छुट्ट्याउनुभएको छ, तपाईंले मलाई जाति–जातिहरूका नेता हुनलाई जोगाउनुभएको छ, अपरिचित मानिसहरू मेरो अधीनमा छन्। ४५.विदेशीहरू दण्डवत् गर्दै मकहाँ आउँछन्, मेरो आदेश सुन्ने बित्तिकै तिनीहरूले सो पालन गर्छन्। ४६.विदेशीहरू डरले शिथिल हुन्छन्, तिनीहरू आ–आफ्ना किल्लाहरूबाट डरले काम्दै निस्कन्छन्। ४७.“परमप्रभु जीवित हुनुहुन्छ! मेरो चट्टानको स्तुति–प्रशंसा होस्! परमेश्वर मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक उच्च होऊन्। ४८.उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले मेरो बदला लिनुहुन्छ, उहाँले नै मानिसहरूलाई मेरो अधीनमा पार्नुहुन्छ, ४९.उहाँले मलाई मेरा शत्रुहरूबाट छुटाउनुहुन्छ। मेरा शत्रुहरूमाथि तपाईंले मलाई उच्च पार्नुभयो, हिंसक मानिसहरूबाट तपाईंले मलाई छुटाउनुभयो। ५०.यसैकारण हे परमप्रभु, जातिहरूका बीचमा म तपाईंको प्रशंसा गर्नेछु, र तपाईंका नाउँको स्तुति गाउनेछु। ५१.उहाँले आफ्ना राजाहरूलाई महान् विजय दिनुहुन्छ, र उहाँका अभिषिक्त राजा दाऊद र तिनका वंशमाथि उहाँले सदासर्वदा आफ्नो अचूक करुणा देखाउनुहुन्छ।”

यशैया ४९ः८–२६ / इस्राएलको पुनर्स्थापना

0
Mandalinews.com Pokhara,2019 ८.परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छः “निगाहको समयमा म तँलाई जवाफ दिनेछु, र उद्धारको दिनमा तँलाई म सहायता दिनेछु। देश पुनर्स्थापित गर्न र त्यसको नष्ट भएका जायजातहरू फेरि अधिकारको निम्ति दिन म तँलाई जोगाइराख्छु र मानिसहरूका निम्ति तँलाई करार बनाउँछु, ९.कैदीहरूलाई ‘निस्केर आओ,’ र अन्धकारमा हुनेहरूलाई ‘मुक्त होओ’ भन्न। तिनीहरूले बाटोको छेउमा खानेछन्, र सबै रूखा डाँड़ाहरूमा तिनीहरूले खर्क पाउनेछन्। १०.तिनीहरू न त भोकाउनेछन् न तिर्खाउनेछन्, न मरुभूमि वा सूर्यको रापले तिनीहरूलाई पोल्नेछ, किनकि तिनीहरूमाथि कृपा गर्नेले तिनीहरूलाई डोर्याउनुहुनेछ र पानीको धारानेर तिनीहरूलाई अगुवाइ गर्नुहुनेछ। ११.म मेरा सबै पर्वतहरू बाटो बनाइदिनेछु, र मेरा मूलबाटाहरू उच्च पारिनेछन्। १२.हेर, तिनीहरू टाढ़ादेखि आउनेछन्— कोही उत्तरदेखि, कोही पश्चिमदेखि र कोही आश्वानको देशदेखि आउनेछन्।” १३.हे आकाश, आनन्दले चिच्च्याएर गा। हे पृथ्वी, आनन्दित हो। हे पर्वतहरू हो, गला खोलेर गाओ! किनकि परमप्रभुले आफ्नो प्रजालाई सान्त्वना दिनुभएको छ, र कष्ट पाएको उहाँको प्रजामाथि उहाँले टिठ्याउनुहुनेछ। १४.तर सियोनले भन्यो, “परमप्रभुले मलाई त्याग्नुभएको छ। मेरा परमप्रभुले मलाई बिर्सनुभएको छ।” १५.“के कुनै आमाले आफ्नो दूधेबालकलाई बिर्सन सक्छे र? आफूले जन्माएको बालकलाई के त्यसले टिठ्याउँदिनँ र? त्यसले बिर्सन पनि सक्छे, तर म त तँलाई बिर्सन सक्दिनँ। १६.हेर्, मैले तँलाई मेरो हत्केलामा खोपेको छु। तेरा पर्खालहरू निरन्तर मेरै सामुन्ने छन्। १७.तेरा छोराहरू हतार–हतार गरी फर्किआउँछन्, र तँलाई उजाड़ पार्नेहरू तेरो सामुन्नेबाट निस्केर जान्छन्। १८.तेरा आँखा उचालेर चारैतिर हेर्। तेरा छोराहरू सबै जम्मा भएर तँकहाँ आउँछन्। परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, “जस्तो म जीवित छु, तँ गहनाले सिँगारिएझैँ यी सबले सिँगारिनेछस्, र दुलहीले झैँ तैंले यी सबै लगाउनेछस्। १९.“यद्यपि तँ पतित र नष्ट भइस् र तेरो देश रूखो पारियो, तापनि अब तेरा मानिसहरूका लागि तँ साह्रै सानो हुनेछस्, र तँलाई निल्नेहरूचाहिँ धेरै टाढ़ा हुनेछन्। २०.बिछोड़को समयमा जन्मेका तेरा छोराछोरीहरूले तैंले सुन्ने गरी यसो भन्नेछन्, ‘यो जग्गा हाम्रा निम्ति साह्रै सानो भयो। हामीलाई बस्न अझै अरू ठाउँ दिनुहोस्।’ २१.तब तैंले तेरो मनमा भन्नेछस्, ‘यिनीहरूलाई मेरो लागि कसले जन्माए? म बिछोड़मा परेकी, बाँझी, निर्वासित भएकी र त्यागिएकी थिएँ। यिनीहरूलाई मेरो निम्ति कसले पालनपोषण गर्यो? म त एकलै छोड़िएकी थिएँ। तर यिनीहरूचाहिँ कताबाट आए’?” २२.परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छः “हेर, म अन्यजातिहरूलाई हातको इशाराले बोलाउनेछु र मेरो झन्डा जाति–जातिहरूका सामुन्ने खड़ा गर्नेछु। तिनीहरूले तेरा छोराहरूलाई आफ्ना हातमा बोकेर ल्याइदिनेछन्, र तेरा छोरीहरूचाहिँ तिनीहरूका काँधमा बोकेर ल्याउनेछन्। २३.राजाहरू तेरा धर्म–बुबा र तिनीहरूका रानीहरू तेरा स्याहार गर्ने आमा हुनेछन्। तिनीहरूले भूइँमा घोप्टो परेर तँलाई दण्डवत् गर्नेछन्, र तेरा खुट्टाको सामुको धूलो चाट्नेछन्। तब तैंले जान्नेछस् कि म परमप्रभु हुँ, मेरो आशा गर्नेहरू निराश हुनेछैनन्।” २४.के योद्धाहरूबाट लूटको माल खोस्न सकिन्छ? अथवा निष्ठुरहरूका हातबाट कैदीहरूलाई छुटाउन सकिन्छ? २५.तर परमप्रभु यो भन्नुहुन्छः “हो, योद्धाहरूबाट कैदीहरू र निष्ठुरहरूबाट लूटको माल खोस्न सकिन्छ। तँसित झगड़ा गर्नेसँग म झगड़ा गर्नेछु, र तेरा छोराछोरीहरूलाई म बचाउनेछु। २६.तँलाई अत्याचार गर्नेहरूलाई म तिनीहरूको आफ्नै मासु खान लगाउनेछु। दाखमद्यले मातेझैँ तिनीहरू आफ्नै रगतले मात्नेछन्। तब सारा मानिस–जातिले यो कुरा थाहा पाउनेछन्, कि म, परमप्रभु तेरा उद्धारक, मोल तिरेर तँलाई छुटाउने याकूबको शक्तिशाली जन हुँ।”