ख्रीष्टियन ख्रीष्टसँग सम्बन्धित छ

0
252

mandalinews.com

पोखरा

आउनुहोस, आज हामी हाम्रो पहिचान/परिचयको बारेमा कुरा गरौँ । तपाईँ र म ख्रीष्टियनहरु हौँ । नयाँ करारमा ख्रीष्टियन शब्द ३ पटक मात्र प्रयोग भएको छ । प्रेरित ११ः२६ मा, हामीहरुलाई सामान्यतया यो भनियो कि “एन्टिओखियामा पहिलो पटक चेलाहरुलाई ख्रीष्टियान भनियो ।”यो सन् ४२ को आसपासमा अर्थात् येशू मरेर मृत्युपछि पुनरुत्थान भएको दशकपछि भएको हो ।(यो पनि हेर्नुहोस्ः प्रेरित २६ः२८ र १ पत्रुस ४ः१६)।
यो समयसम्म, येशूलाई पछ्याउनेहरुले आफुहरुलाई दाजुभाइको (प्रेरित १५ः१,२३), चेलाहरुको (प्रेरित ९ः२६), विश्वासीहरुको (प्रेरित ५ः१४), र सन्तहरुको (रोमी ८ः२७) रुपमा उल्लेख गरेका थिए । ख्रीष्टियान(Christian)को अर्थ के हो? यसको उत्तर यो शब्दको अन्तिममा जोडिएको ian मा पाइन्छ, प्राचिन समयमा यो अन्त्यमा जोडियको शब्दको अर्थ “यो पार्टी/टोलि/समूह सँग सम्बन्धित छ” भन्ने हुन्छ । हेरोदिहरु हेरोदसँग सम्बन्धित थिए। कैसरीहरु कैसरसँग सम्बन्धित थियो। ख्रीष्टियनहरु ख्रीष्टसँग सम्बन्धित छन् । र ख्रीष्टियनहरु ख्रीष्टप्रति वफादार थिए ,जस्तो हेरोदीहरु हेरोदप्रति र कैसरीहरु कैसरप्रति वफादार थिए (मत्ती २२ः१६; मर्कूस ३ः६, १२ः१३ हेर्नुहोस्।)
ख्रीष्टियन नामको यो महत्व थियो कि येशूका चेलाहरु अर्थात् उहाँलाई पछ्याउनेहरुलाई भिन्दै समूहको रुपमा चिनिएको थियो । तिनीहरु प्राचीन विश्वका अरु धर्महरु र यहुदी धर्मबाट अलग्गिएका थिए । हामी ख्रीष्टियन शब्दलाई “जो ख्रीष्टसँग सम्बन्धित छ”, “ख्रीष्ट–व्यक्ति” वा सायद “ख्रीष्ट–मानिसहरु” भनी अनुवाद गर्न सक्छौँ । तिनीहरु ख्रीष्टियनहरु हुन् जो ख्रीष्टको पछि लाग्छन् ।
शिक्षाः आफ्नो जीवनलाई यस्तो तरिकाले जीउनुहोस् कि तपाईँ ख्रीष्टलाई पछ्याउने “ख्रीष्ट–व्यक्ति” हुनुहुन्छ भनी कसैले शंका लगरोस्।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here