परमेश्वरलाई जान्नु र परमेश्वरको बारेमा जान्नु

0
396

पोखरा

येशूले अक्सर प्रायः उहाँसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाउनुको आवश्यकताको बारेमा बताउनुहुन्थ्यो । उहाँले एकपटक भन्नुभयो, “हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, मकहाँ आओ, म तिमीहरुलाई विश्राम दिनेछु ।”(मत्ती ११ः२८)। यो पदले विश्राम पाउनको लागी, “चर्च अर्थात् मण्डलीमा आओ” वा “बाइबल अध्ययनमा आओ” भन्दैन । पक्कै पनि, मण्डली जानु र बाइबल अध्ययन जानु महत्वपूर्ण छ । तर येशू क्रिश्चियानिटिको केन्द्र हुनुहुन्छ । हामीलाई उहाँको सामु जानु छ, र उहाँसँगको हाम्रो सम्बन्धमा हामीले उहाँमा हाम्रो आत्माको लागी आत्मिक विश्राम पाउनेछौँ । बाइबलीय जोड अति घनिष्ट स्तरमा व्यक्तिगत रुपमा परमेश्वर र ख्रीष्टलाई जान्ने कुरामा छ (फिलिप्पी ३ः८; १ यूहन्ना १ः३; यर्मिया ९ः२३–२४ पनि हेर्नुहोस्)। इसाई धर्म वा क्रिश्चियानिटि यहि नै हो ।

ख्रीष्टलाई जान्नु उहाँको बारेमा केहि कुरा जान्नुभन्दा धेरै हो । एक व्यक्तिको दिमागमा विभिन्न धार्मिक विचारहरु हुन सक्छन्,जुन विचारहरुको वास्तविकता आफ्नो हृदयमा नचाखी उनीहरुले व्यक्त वा उल्लेख गर्छन् । येशूले एकचोटि केहि यहुदिहरुलाई भन्नुभयो, “तिमीहरु धर्मशास्त्रमा खोजी गर्दछौ, किनभने त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ भनी तिमीहरु ठान्छौ । मेरो विषयमा गवाही दिने ती नै धर्मशास्त्र हुन्, तापनि तिमीहरु जीवन प्राप्त गर्न मकहाँ आउन इन्कार गर्छौ ।”(यूहन्ना ५ः३९–४०)। यी हराएका यहुदिहरुले बाइबलको खोल अर्थात् बाहिरी कुरा जानेका थिए तर यसको भित्रको गुदि अर्थात् –येशू ख्रीष्टलाई यिनीहरुले इन्कार गरे । यस्तो खालको बौद्धिक ज्ञानले उनीहरुलाई कहिल्यै राम्रो गरेन ।

शिक्षाः बाइबलको अर्थमा वा भाषामा ख्रीष्टलाई जान्नु उहाँको इच्छाहरु, चासो, चिन्ता र आज्ञाहरुको लागी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हो । यसले दैनिक रुपमा व्यक्तिगत रुपमा उहाँसँग सहभागी हुने कुरालाई समावेश गर्छ (१ यूहन्ना १ अध्याय)।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here