परमेश्वरलाई नजिकबाट चिन्नु

0
209

पोखरा

हाम्रो सम्बन्ध येशू ख्रीष्टसँग त्यहि पलबाट सुरु भएको थियो जुन समय हामीले उहाँमा मुक्तिको लागी विश्वास गर्यौँ (प्रेरित १६ः३१)। उहाँलाई चिन्न खोज्नेले उहाँसँगको पहिलो भेटमै उहाँलाई चिन्न असम्भव छ । येशूलाई चिन्न–परमेश्वरलाई चिन्न प्रतिबद्धता मात्र नभई समय पनि चाहिन्छ (भजनसंग्रह १ः२; ६३ः६; ८८ः९; १४५ः२ हेर्नुहोस्)।
अवश्य मानव सम्बन्धमा यो सत्य छ । मानिसहरुलाई जान्ने एकमात्र बाटो भनेको उनीहरुसँग गुणस्तर समय बिताउनु हो ।

जति हामी येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो असल समय दिन्छौँ, उती हामीले उहाँलाई नजिकबाट चिन्न थाल्छौँ, र उहाँलाई के मन पर्छ के मन पर्दैन भन्ने कुरा धेरै बुझ्न पाउँछौँ । उदाहरणको लागी, हामी पापमा जीउनाले उहाँलाई एकदम दुःखी तुल्याउँछ (प्रेरित १७ः३०; २ कोरिन्थी ७ः१०; २ पत्रुस ३ः९), तर धार्मिकताको खोजी गर्नाले उहाँलाई एकदम हर्षित तुल्याउँछ (भजनसंग्रह ३४ः१५, १ पत्रुस ३ः१२–१८)।

सम्बन्धले सञ्चारमा पनि समावेश गराउँछ । के तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि भर्खर विवाह गरेका दुलहा र दुलही एक अर्कामा कुरा गर्दैनन् । धेरै धारणाहरु बेकारका हुन्छन् । हरेक सम्बन्धहरु नजिक हुन सञ्चारको आवश्यकता पर्छ ।
हामी परमेश्वरसँग प्रार्थनामा सञ्चार गर्छौँ (२ इतिहास ७ः१४; भजनसंग्रह १४५ः१८; मत्ती ७ः७–८; यूहन्ना १४ः१३–१४; १ तिमोथी २ः८; याकुव ५ः१७–१८) । प्रार्थनाद्वारा हामी परमेश्वरसँग वातचित गर्छौँ, अन्तरक्रिया गर्छौँ, उहाँसँग निवेदन गर्छौँ, हाम्रा दुःख र आनन्दका कुराहरु उहाँलाई व्यक्त गर्दछौँ, र उहाँको सहायताको लागी उहाँलाई पुकार्दछौँ (फिलिप्पी ४ः६)। र उहाँले हाम्रा कुराहरु सुन्नुहुन्छ । उहाँले हामीलाई उत्तर दिनुहुन्छ ।

शिक्षाः व्यक्तिगत सम्बन्धले सहभागितालाई समावेश गर्दछ, र सामुहिक कुराले आवश्यक सञ्चार समावेश गर्दछ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here