येशूका प्रमुख आज्ञाहरु

0
3335

mandalinews.com
पोखरा, ३ माघ ।

आज हामीले येशूका केहि महत्वपूर्ण आज्ञाहरु हेर्नेछौँ । यहाँ येशूको आज्ञा र पुरानो करारमा दिइएको दश आज्ञामा झुक्किनुहुँदैन ।
येशूले भन्नुभयो, “ जसले मलाई प्रेम गर्छ, त्यसले मेरा आज्ञाहरु पनि पालन गर्नेछ ।” ( यूहन्ना १४ः १५) । जब तपाइँले यी येशूका आज्ञाहरुको अध्ययन गर्नुहुन्छ, यसले स्पष्ट पार्छ कि परमेश्वर अनुग्रहका परमेश्वर मात्र हुनुहुन्न, उहाँ आशाका परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ अर्थात उहाँले हामीबाट केहि आशा गर्नुहुन्छ । येशूका आज्ञाहरु पालन गर्दा उहाँले हामीले चिताएको भन्दा बढि मात्रामा इनामहरु दिनुहुनेछ ।
उदाहरणका लागी, “तिमी नयाँ गरी जन्मिनैपर्छ” (यूहन्ना ३ : ७) लाई येशूको एक आज्ञाको रुपमा लिइएको छ । जसले आज्ञा पालन गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ ।

सबैभन्दा ठुलो आज्ञा
एकपटक येशूलाई सोधियो, “गुरुज्यू, व्यवस्थामा सबैभन्दा ठुलो आज्ञा के हो ?” येशूले भन्नुभयो,“ ‘ तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्ना सारा हृदयले, आफ्ना सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु ।’यो नै पहिलो र सबैभन्दा ठुलो आज्ञा हो । दोस्रो पनि यस्तै छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफुलाई जस्तै प्रेम गर्नु । सारा व्यवस्था र अगमवक्ताहरुका शिक्षाको आधार नै यी दुई आज्ञाहरु हुन् ।”

सुनौलो नियम
“मानिसहरुले तिमीहरुसँग जस्तो व्यवहार गरुन् भन्ने चाहन्छौ, तिमीहरुले पनि तिनीहरुसँग त्यस्तै व्यवहार गर, किनकी यहि नै व्यवस्था र अगमवक्ताका शिक्षाका सारांश हो ।” –मत्ती ७ः१२

सुसमाचारका चार पुस्तकबाट येशूका आज्ञाहरुः

१. जब तिमी प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौ, एकअर्कालाई क्षमा गर… (मर्कूश ११ः२५,२६)
२. तिमी नयाँ गरी जन्मिनैपर्छ……(यूहन्ना ३ः७)
३. ममा रहो र म तिमीहरुमा रहनेछु ….(यूहन्ना १५ः४)
४. तिमीहरुको ज्योति मानिसहरुमा चम्कोस… (मत्ती ५ः१४,१६)
५. आफ्नो मुद्दामामिला वादीसँग मिलाइहाल…(मत्ती ५ः२५)
६. पाप गर्न लगाउने हरेक कुरा, सम्बन्धलाई टुटाउ….(मत्ती ५…२९,३०)
७. कुनै कुराको शपथ अर्थात् कसम नखानु….(मत्ती ५ः३४–३७)
८. दुष्टको मुकाबिला नगर…(मत्ती ५ः ३८,३९)
९. आवश्यकताभन्दा बढी दिनु/गरिदिनु….(मत्ती ५ः४०–४२)
१०. आफ्ना शत्रुहरुलाई प्रेम गर….(मत्ती ५ः४३–४५)
११. परमेश्वरलाई खुशी पार्नको लागी देऊ, मानिसहरुलाई देखाऊन होइन… (मत्ती ६ः१)
१२. गुप्तमा प्रार्थना गर, मानिसहरुले देख्ने गरी नगर…(मत्ती ६ः५–७)
१३. तिमीहरुचाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर, “हे हाम्रा पिता,….(येशूले सिकाउनुभएको प्रार्थनाको नमुना)”……(मत्ती ६ः९–१५)
१४. अरुले देख्ने/थाहा पाउने गरी उपवास नबस…(मत्ती ६ः१६)
१५. पृथ्वीमा धनसम्पत्ति नथुपार…(मत्ती ६ः१९–२१)
१६. आफ्नो आवश्यकताको बारेमा चिन्ता नलेऊ….(मत्ती ६ः२५,२६)
१७. भोलीको फिक्री नगर…(मत्ती ६ः३४)
१८. परमेश्वरलाई पहिलो स्थान देऊ….(मत्ती ६ः३३)
१९. अर्काको इन्साफ/न्याय नगर…(मत्ती ७ः१,२)
२०. पवित्र कुराहरुको रक्षा गर…(मत्ती ७ः६)
२१. माग, खोज र घचघच्याऊ…(मत्ती ७ः७)
२२. दुःखमा, आवश्यकतामा परेकाहरुको वास्ता गर…(मत्ती २५ः३४–३६)
२३. साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस…(मत्ती ७ः१३,१४)
२४. झुटा अगमवक्ताहरुदेखी होसियार बस….(मत्ती ७ः१५)
२५. आत्मिक शक्तिको प्रयोग गर….(मत्ती १०ः१,८)
२६. बालकजस्ता विश्वासीहरुलाई तुच्छ नठान…(मत्ती १८ः १०)
२७. आफुलाई उच्च नपार/आफुलाई आफैले नउचाल….(मत्ती २३ः ८–१२)
२८. विश्वासीहरुबिचको विवाद यसरी मिलाउनु (आफैँ पढ्नुहोस्)……(मत्ती १८ः१५–१७)
२९. अन्य विश्वासीहरुको समूहको विरोध नगर….(मर्कूस ९ः३८–४०)
३०. परमेश्वरमा पुरा भरोसा राख ….(मर्कूस ११ः२२–२४)
३१. असल सामरीले गरेजस्तै गर….(लूका १०ः३०–३७)
३२. एक अर्कालाई प्रेम गर (येशूको यो आज्ञाले अरु सबै आज्ञाहरुलाई समेट्छ ।)…….(यूहन्ना १५ः१२)
३३. यो मेरो सम्झनामा गर (प्रभुभोज विधि)…..(लूका २२ः१९–२०)
३४. तिमीहरुले एक अर्काको खुट्टा धुनुपर्छ ….(यूहन्ना १३ः१४)
३५. कृपालु होऊ….(लूका ६ः३६)
३६. सारा संसारमा गएर चेला बनाऊ र बप्तिस्मा देऊ…(मत्ती २८ः१९–२०)
३७. मैले भनेका कुराहरु पालन गर….(यूहन्ना १४ः१५)
३८. तिमी अन्तिम दिनको लागी तयार हुनैपर्छ….(लूका १२ः४०)

[नोटः यहाँ दिइएका येशूका आज्ञाहरु एकदम संक्षिप्तमा मात्र दिइएको छ । यी आज्ञाहरुको रहस्य संदर्भमा बुझ्नको लागी दिइएका पदहरु सन्दर्भमा पढ्नुपर्छ ।]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here