व्यवस्था १६ः१–८ / निस्तार–चाड

0
248

Mandalinews.com

Pokhara, 2019

१.आबीब महिनाको सम्झना राखेर परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको निस्तार–चाड़ मान्नू, किनभने आबीब महिनामै उहाँले तिमीहरूलाई राती मिश्रबाट निकाली ल्याउनुभयो। २.जुन ठाउँ परमप्रभुले आफ्नो नाउँको निम्ति वासस्थान बनाउन छान्नुहुन्छ, त्यहीँ नै परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको निम्ति भेड़ाबाख्रा र गाईबस्तुबाट निस्तार–चाड़को बलि चढ़ाउनू। ३.खमिर हालेको रोटीसँग त्यो नखानू। सात दिनसम्म अखमिरी रोटी खानू। यो कष्टको रोटी हो, किनभने मिश्रबाट तिमीहरू हतार–हतार गरी आयौ। मिश्रबाट निक्लेर आएको तिमीहरूले जीवनभरि सम्झना राख्नलाई यो खानुपरेको हो। ४.सात दिनसम्म तिमीहरूको देशभित्र आफूसँग भएका कुनै खमिर नभेटिओस्। तिमीहरूले पहिलो दिनको बेलुकी बलि चढ़ाएको पशुको मासु रातभरि राखेर बिहानसम्म नरहोस्।
५.परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुहुने जुनसुकै सहरमा निस्तार–चाड़को बलि नचढ़ाउनू। ६.तर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले आफ्नो नाउँको वासस्थानको निम्ति छान्नुहुने ठाउँमा नै सूर्यास्तको समयमा तिमीहरू मिश्रबाट प्रस्थान गरेको बेलामा निस्तार–चाड़को बलि चढ़ाउनू। ७.परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले छान्नुहुने ठाउँमा त्यो पोलेर खानू, र बिहान फर्केर आ–आफ्नो पालमा जानू। ८.छ दिनसम्म अखमिरी रोटी खानू, अनि सातौँ दिन परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति एउटा सभा राख्नू। त्यस दिन केही काम नगर्नू।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here