भजनसंग्रह १००:- धन्यवादको भजन

0
Mandalinews.com Pokhara,2019 १.हे सारा पृथ्वीका मानिस हो, परमप्रभुको जयजयकार मनाओ। २.आनन्दसाथ परमप्रभुको आराधना गर, हर्षका गीत गाउँदै उहाँको सामुन्ने आओ। ३.परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान। उहाँले नै हामीलाई बनाउनुभयो, र हामी उहाँकै हौं, हामी उहाँका प्रजा र उहाँको खर्कका भेड़ाहरू हौं। ४.उहाँको भवनका द्वारहरूभित्र धन्यवादसाथ पस, र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर। उहाँलाई धन्यवाद चढ़ाओ, र उहाँका नाउँको प्रशंसा गर। ५.किनभने परमप्रभु भला हुनुहुन्छ, र उहाँको करुणा सदाकाल रहन्छ। उहाँको विश्वसनीयता पुस्तादेखि पुस्तासम्म रही नै रहन्छ।

यूहन्ना १७ः६–१९ चेलाहरूका निम्तिर येशूको प्रार्थना

0
Mandalinews.com Pokhara,2019 ६.“संसारबाट जुन मानिसहरू तपाईंले मलाई दिनुभयो, तिनीहरूलाई तपाईंको नाउँ मैले प्रकट गरिदिएको छु। तिनीहरू तपाईंका थिए, अनि तपाईंले तिनीहरू मलाई दिनुभयो, र तिनीहरूले तपाईंको वचन पालन गरेका छन्‌। ७.तिनीहरूलाई अब थाहा छ, कि तपाईंले मलाई दिनुभएको प्रत्ये क कुरा तपाईंबाट आएको हो। ८.किनभने जुन वाणी तपाईंले मलाई दिनुभयो, मैले तिनीहरूलाई दिएको छु, र तिनीहरूले ती ग्रहण गरेका छन्‌। म तपाईंबाट आएको हुँ भन्नेर तिनीहरूले साँच्चै‌ जानेका छन्, अनि तपाईंले मलाई पठाउनुभएको हो भनी तिनीहरूले विश्वा स गरेका छन्‌। ९.म तिनीहरूका निम्तिस प्रार्थना गर्दछु, संसारको निम्तिू म प्रार्थना गर्दिनँ, तर तिनीहरूका निम्त्,ि जसलाई तपाईंले मलाई दिनुभएको छ। किनभने तिनीहरू तपाईंकै हुन्‌। १०.मेरा सबै जे छन्‌ तपाईंका हुन्, र तपाईंका जे छन्‌ मेरा हुन्‌। मेरो महिमा तिनीहरूमा प्रकट भएको छ। ११.“म फेरि संसारमा रहँदिनँ, तर यिनीहरू त संसारमा रहन्छहन्‌। मचाहिँ तपाईंकहाँ आइरहेछु। पवित्र पिता, तपाईंले मलाई दिनुभएको तपाईंको नाउँमा तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्नुनहोस्, र हामी जस्तैप तिनीहरू पनि एक होऊन्‌। १२.जबसम्मम म तिनीहरूसँग थिएँ, तपाईंले मलाई दिनुभएको तपाईंको नाउँमा तिनीहरूलाई सुरक्षित राखें। तिनीहरूको रक्षा गरें। अनि तिनीहरूमध्येक विनाशको छोराबाहेक अरू कोही नष्टन भएन, किनकि धर्मशास्त्र पूरा हुन आवश्य क थियो। १३.“तर अब म तपाईंकहाँ आइरहेछु। संसारमा हुँदा यी कुरा म बोल्दतछु, कि तिनीहरूमा मेरो आनन्दक पूरा होस्‌। १४.मैले तिनीहरूलाई तपाईंको वचन दिएँ, तर संसारले तिनीहरूलाई घृणा गर्योै, किनकि तिनीहरू संसारका होइनन्, जसरी म संसारको होइनँ। १५.तपाईंले तिनीहरूलाई संसारबाट लैजानुहोस्‌ भनी म प्रार्थना गर्दिनँ, तर तिनीहरूलाई दुष्टुबाट सुरक्षित राखिदिनुहोस्‌। १६.तिनीहरू संसारका होइनन्, जस्तो६ म पनि संसारको होइनँ। १७.तिनीहरूलाई सत्यामा पवित्र पारिदिनुहोस्, तपाईंको वचन सत्या हो। १८.जसरी तपाईंले मलाई संसारमा पठाउनुभयो, मैले पनि तिनीहरूलाई संसारमा पठाएको छु। १९.तिनीहरूका खातिर म आफैलाई पवित्र पार्दछु, ताकि तिनीहरू पनि सत्यितामा पवित्र होऊन्‌।

व्यवस्था ५/मोशाले दश आज्ञा दोहोर्याएका

0
Mandalinews.com Pokhara,2019 १.मोशाले सबै इस्राएलीहरूलाई बोलाएर भनेः हे इस्राएली हो, आज मैले तिमीहरूलाई दिएका विधि र विधान सुन, र ती होशियारीसाथ पालन गर। २.परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले हामीसित होरेबमा करार बाँध्नुभयो। ३.परमप्रभुले यो करार हाम्रा पिता–पुर्खासँग होइन, तर हामीसँग, जो आजसम्म यहाँ जीवित छौं, यो बाँध्नुभएको हो। ४.परमप्रभुले तिमीहरूसँग पर्वतमा अग्निबाट आमनेसामने कुरा गर्नुभयो। ५.(त्यस बेला म नै परमप्रभु र तिमीहरूका बीचमा भएर परमप्रभुका वचन तिमीहरूलाई जनाउन खड़ा भएँ, किनकि तिमीहरू अग्निको कारण डराएका थियौ, र पर्वतमा उक्लेनौ।) अनि उहाँले भन्नुभयोः ६.“म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ, जसले तिमीहरूलाई मिश्रदेश, अर्थात् दासत्वको देशबाट निकालेर ल्याएँ। ७.“मबाहेक अरू कुनै देवी–देवताहरू नमान्नू। ८.“आफ्ना निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनू, माथि आकाश अथवा तल पृथ्वी वा तल पानीमा भएको कुनै कुराको आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनू। ९.तिनीहरूका सामु ननिहुरनू, तिनीहरूको पूजा नगर्नू, किनकि म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर डाह गर्ने परमेश्वर हुँ। मेरो अवहेलना गर्ने पिता–पुर्खाका अधर्मको दण्ड उनीहरूका सन्तानहरूलाई उनीहरूका तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनेछु, १०.तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका हजारौँ पुस्तामाथि म कृपा गर्नेछु। ११.“परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको नाउँ व्यर्थैमा नलिनू, किनकि उहाँको नाउँ व्यर्थैमा लिनेलाई परमप्रभुले निरपराध ठहराउनुहुनेछैन। १२.“परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएबमोजिम शबाथ–दिन पवित्र राख्न याद राख्नू। १३.छ दिनसम्म परिश्रम गरेर आफ्ना सबै काम गर्नू, १४.तर सातौँचाहिँ दिन परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति शबाथ हो। त्यसमा तिमीहरूले केही काम नगर्नू— आफ्ना छोराछोरी, कमारा–कमारी, गोरु, गधा कुनै पशुले सहरभित्र भएको परदेशीले पनि केही काम नगरोस्। आफ्ना कमारा र कमारीले तिमीहरूसँग विश्राम गरून्। १५.तिमीहरू मिश्रमा कमारा हुँदा कसरी परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले आफ्नो बाहुबल र फैलिएको पाखुरा प्रयोग गरी तिमीहरूलाई निकालेर ल्याउनुभयो, सो याद राख। यसैकारण परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले शबाथ मान्न तिमीहरूलाई आज्ञा गर्नुभएको हो। १६.परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएझैँ आफ्ना बुबा र आमालाई आदर गर्नू, र परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले दिनुभएको देशमा तिमीहरूको आयु लामो होस्, र त्यहाँ तिमीहरूको भलो होस्। १७.“हत्या नगर्नू। १८.“व्यभिचार नगर्नू। १९.“चोरी नगर्नू। २०.“आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा झूटो गवाही नदिनू। २१.“आफ्नो छिमेकीका पत्नी, घर, खेतबारी, कमारा, कमारी, गोरु, गधा, अथवा त्यसको कुनै पनि वस्तुको लालच नगर्नू।” २२.यी आज्ञाहरू परमप्रभुले पर्वतमा आगो र बादल र घोर अन्धकारको बीचबाट तिमीहरूका सारा समुदायलाई ठूलो सोरले भन्नुभयो। उहाँले थप केही भन्नुभएन। अनि उहाँले ती आज्ञा दुई वटा ढुङ्गाका पाटीमा लेखेर मलाई दिनुभयो। २३.जब तिमीहरूले अन्धकारको बीचबाट सोर सुन्यौ, र जब पर्वत आगोले बलिरहेको थियो, तब तिमीहरूका कुलका सबै नायकहरू र धर्म–गुरुहरू मेरो नजिक आए। २४.अनि तिमीहरूले भन्यौ, “परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले आफ्नो महिमा र गौरव हामीलाई प्रकट गर्नुभयो। हामीले उहाँको सोर अग्निबाट सुन्यौ। परमेश्वर मानिससँग बोल्नुभए तापनि मानिस जीवित रहेको हामीले आज देख्यौं। २५.अब यति ठूलो अग्निमा भस्म भएर हामी किन मर्ने? यदि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको सोर हामीले अझै सुन्यौं भनेता हामी मर्नेछौं! २६.अग्निबाट जीवित परमेश्वर बोल्नुभएको सुनेर हामीझैँ बाँच्ने कुनचाहिँ मरणशील मानिस होला? २७.तपाईं आफै नै नजिक जानुहोस्, र परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले भन्नुभएका सबै कुरा सुनेर हामीलाई बताउनुहोस् र हामी सुनेर पालन गर्नेछौं।” २८.तिमीहरू मसित बोलेका परमप्रभुले सुन्नुभयो, र उहाँले मलाई भन्नुभयो, “यी मानिसहरूले तँलाई भनेका कुरा मैले सुनें। तिनीहरूले ठीकै भनेका छन्। २९.मेरो डर मान्ने र सधैँ मेरा सबै कुरा पालन गर्ने तिनीहरूका हृदय भए त हुनेथियो, ताकि तिनीहरू र तिनीहरूका सन्तानको भलो सधैँभरि होस्। ३०.“‘तिमीहरू आ–आफ्नो पालमा फर्क’ भनी गएर तिनीहरूलाई भन्। ३१.तर तँचाहिँ यहाँ मेरो नजिक खड़ा हो। अनि तैंले तिनीहरूलाई सिकाउनुपर्ने सबै आज्ञा, विधि र विधान म तँलाई बताउनेछु, र मैले तिनीहरूको अधिकारमा दिने देशमा तिनीहरूले ती पालन गरून्।” ३२.यसकारण परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको आज्ञा मान्न याद राख। तिमीहरू देब्रे(दाहिने कतै नलाग। ३३.परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई हिँड्न भनी आज्ञा गर्नुभएका सबै मार्गमा हिँड़, ताकि तिमीहरूले अधिकार गर्ने देशमा तिमीहरू जीवित रह, र तिमीहरूको कल्याण होस्, र तिमीहरूको आयु लामो होस्।

याकूब ३ः१–१२ जिब्रोलाई वशमा पार्नु

0
Mandalinews.com Pokhara,2019 १.भाइ हो, तिमीहरूमध्येघ धेरै जना शिक्षक नहोओ। किनकि तिमीहरू जान्दाछौ, हामी शिक्षा दिनेहरूको न्याओय अझ कठोर रूपले हुनेछ। २.किनकि हामी सबै धेरै भूल गर्दछौं। जुन मानिसले आफूले बोल्नेर कुरामा भूल गर्दैन, त्यदसले आफ्नाफ सारा शरीरमा पनि लगाम लगाउन सक्छ्, र त्यों सिद्ध मानिस हुन्छा। ३.यदि घोडाहरूलाई वशमा राख्नरलाई तिनीहरूका मुखमा लगाम लगायौं भने तिनीहरूका सारा शरीरलाई जता मन पर्योल त्यनतै लान सक्छौं । ४.हेर त, जहाजहरू जो तेज हावाले चल्द छन्, ती ठूला(ठूला भए तापनि एउटा सानो पतवारद्वारा कर्णधारले आफ्नो इच्छाूअनुसार जता मन पर्योद त्यरतै लान्छो। ५.त्य स्तैत जिब्रो पनि एउटा सानो अङ्ग भएर ठूला(ठूला कुराको अभिमान गर्दछ। हेर, एउटा सानो आगोको झिल्काठले ठूलो वन पनि स्वाौहा पार्दछ। ६.जिब्रो पनि एउटा आगो नै हो। यो शरीरका अङ्गहरूमध्ये् अधर्मको एउटा दुनियाँ नै हो। यसले सारा शरीरलाई दूषित पार्दछ र जीवनको सारा क्रममा नै आगो सल्का इदिन्छो र नरकको आगोमा त्यो‍ जल्छ।! ७.हरेक किसिमका पशुपक्षी, घस्रने जन्तु‍ र समुद्रका जीवजन्तुहलाई तह लगाउन सकिन्छ , र मानिस जातिबाट नै तह लगाइएको छ। ८.तर जिब्रोलाई कुनै मानिसले तह लाउन सक्दैएन। घातक विषले भरिएको यो चञ्चुल दुष्ट हो। ९.यसद्वारा हामी प्रभु र पिताको प्रशंसा गर्दछौं, र यसैद्वारा परमेश्वैरको स्वहरूपमा बनेका मानिसहरूलाई हामी सराप्तरछौं। १०.एउटै मुखबाट आशीर्वाद र सराप निस्कसन्छ‍न्‌। मेरा भाइ हो, यसो नहुनुपर्ने हो। ११.के पानीको मूलको एउटै धाराबाट मीठो र तीतो पानी निस्कान्छ, र? १२.मेरा भाइ हो, के अञ्जी,रको बोटमा जैतून अथवा दाखको बोटमा अञ्जीटर फल्ना सक्छ र? तीतो पानीको मूलबाट पनि मीठो पानी निस्क्न सक्दै्न।

१ पत्रुस २ः१३–२५ /शासकहरू र मालिकहरूको अधीनता

0
Mandalinews.com Pokhara,2019 १३.प्रभुको खातिर मानिसको हरेक शासनको अधीनमा बस, चाहे त्योि सर्वोच्चध राजाको होस्, १४.अथवा हाकिमहरूको होस्, जो दुष्टर काम गर्नेहरूलाई दण्डा दिन र असल काम गर्नेहरूलाई प्रशंसा गर्न उहाँद्वारा खटाइएका हुन्छान्‌। १५.किनकि परमेश्वनरको इच्छास यही छ, कि असल गरेर नै तिमीहरूले मूर्ख मानिसहरूको अज्ञानतालाई चूप गराउनुपर्छ। १६.स्वूतन्त्रच मानिसहरूझैँ जीवन बिताओ। स्वउतन्त्रूतालाई कुकर्म गर्ने बहाना नबनाओ, तर परमेश्वररका दासहरूझैँ भएर चल। १७.सबै मानिसहरूलाई आदर गर। भाइबन्धुवलाई प्रेम गर। परमेश्व रसँग डराओ। राजाको आदर गर। १८.कमारा हो, सम्पूेर्ण आदरपूर्वक आफ्नार मालिकहरूका अधीनमा बस। तिमीहरूमाथि दयालु र भला हुनेहरूका अधीनमा मात्र होइन, तर निर्दयीहरूका अधीनमा पनि। १९.परमेश्वुरलाई सम्झेनर कुनै मानिसले अन्याियपूर्ण कष्टम सहन्छा भने त्योल परमेश्वनरमा प्रशंसनीय छ। २०.किनभने तिमीहरूले खराब काम गरेर कुटाइ खाँदा धैर्यसँग सह्यौ भने यसमा ठूलो कुरो के छ र? तर तिमीहरूले असल गरेर पनि दुःख भोग्नुकपर्दा धैर्यसँग सहन्छौू भने यो परमेश्वोरमा ग्रहणयोग्य् हुन्छे, २१.किनकि यसैको निम्तिछ तिमीहरू बोलाइएका हौ। ख्रीष्टगले पनि तिमीहरूका निम्ति‍ कष्टब भोग्नुखभयो, अनि तिमीहरूका लागि एउटा उदाहरण छोडिजानुभयो, र तिमीहरू उहाँकै पाइलामा हिँड्‌नुपर्छ। २२.“उहाँले कुनै पाप गर्नुभएन, र उहाँको मुखमा कुनै छलको कुरा पाइएन।” २३.तिनीहरूले उहाँलाई अपमान गर्दा उहाँले साटो फेर्नुभएन। दुःख भोग्नुपहुँदा उहाँले धम्कीर दिनुभएन। तर उचित न्या।य गर्नुहुनेमाथि उहाँले भरोसा राख्नु्भयो। २४.हामी पापका लेखि मरेर धार्मिकताको लेखि जिऔं भनी उहाँले क्रूसमा आफ्नैम शरीरमा हाम्रा पाप बोक्नुनभयो। उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भयौ। २५.किनभने तिमीहरू भेड़ाहरूझैँ बरालिरहेका थियौ, तर अब तिमीहरूका आत्मााको गोठाला र संरक्षककहाँ फर्किआएका छौ।

याकूब ५ः१३–२०: विश्वा्सको प्रार्थना

0
Mandalinews.com Pokhara,2019 १३.के तिमीहरूमा कसैले कष्टग भोगिरहेछरु त्ययसले प्रार्थना गरोस्‌। के कोही आनन्द्ति छ? त्यगसले प्रशंसाको भजन गाओस्‌। १४.के तिमीहरूमध्येय कोही बिरामी छ? त्यैसले मण्डसलीका एल्ड रहरूलाई बोलाओस्‌। तिनीहरूले प्रभुको नाउँमा त्य सलाई तेलले अभिषेक गरेर त्येसको निम्त् िप्रार्थना गरून्, १५.र विश्वा सको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाउनेछ, र प्रभुले त्यरसलाई निको पार्नुहुनेछ, र यदि त्यासले पाप गरेको छ भने त्य सलाई क्षमा हुनेछ। १६.यसकारण तिमीहरू एकले(अर्कासँग आ(आफ्नास पाप स्वीनकार गर। तिमीहरू निको हुनलाई एउटाले अर्काको निम्तिल प्रार्थना गर। धार्मिक मानिसको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छा। १७.एलिया पनि त हामीहरूको जस्तैव स्वाभाव भएका मानिस थिए। तिनले पानी नपरोस्‌ भनेर भक्तिसाथ प्रार्थना गरेका थिए, र तीन वर्ष छ महिनासम्मस पृथ्वीभमा पानी परेन। १८.तिनले फेरि प्रार्थना गरे, र आकाशबाट वर्षा भयो, र भूमिले उब्जीनी दियो। १९.मेरा भाइ हो, यदि तिमीहरूमध्ये। कोही सत्येबाट बरालिएर जाँदा कसैले त्यषसलाई फर्काएर ल्यादयो भने, २०.त्येसले जानोस्‌ कि जसले एक जना पापीलाई त्यासको कुमार्गबाट फर्काएर ल्या।उँछ, त्यपसलाई मृत्यु‌बाट बचाउनेछ, र असंख्यत पापलाई ढाक्नेगछ।

कमल थापालगायतले देशव्यापी हिन्दुधर्मको प्रचार गर्न हुने, क्रिश्चियनले बाइबल समेत बोक्न नपाउने?: बुद्ध घिसिङ

0

पोखरा क्रिश्चियन समुदायका एक अगुवा तथा कानुन व्यवसायी बुद्ध घिसिङले नेपाललगायत अन्य देशमा क्रिश्चियनमाथि गरिएको भेदभावप्रति आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल प्रहरी, दाङले हालसालै घोराहीस्थित एक होटलमा बसिरहेका ५ जना क्रिश्चियन समुदायका मानिसलाई पक्राउ गरेको घटनाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

घिसिङले हालसालै श्रीलङ्कामा क्रिश्चियन समुदायप्रति गरिएको हमला एक धार्मिक समूह मात्रै नभएर सिंगो मानव विश्वकै लागि अप्रिय घटना भएको बताएका छन् । प्रहरीले घोराहीको होटलको कोठामा बसिरहेको अवस्थामा ३ नेपाली सहित एक अमेरिकी र एक भारतीय नागरिकलाई पूर्व जानकारी विना नै पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ गर्नुको कारण कसैले ‘हेलो सरकार’लाई टिपाएको उजुरीका आधारमा यथार्थता नबुझि धर्म प्रचारको गलत बुझाइमा पक्राउ गरिएको थियो । वास्तवमा उनीहरु होटलमै बसीरहेका थिए ।उनीहरुको साथमा बाइबल भने थियो । “क्रिश्चियन अगुवाहरुको साथमा बाइबल नभएर के गीता, कुरान हुन्छ” घिसिङले भने । प्रहरीले पनि उनीहरुको साथमा बाइबल बाहेक अरु कुनै कुराको प्रमाण भेट्टाएको थिएन ।

घिसिङले क्रिश्चियनहरुसँग बाइबल भएकै आधारमा पक्राउ गरिने कुरा गैरकानुनी भएको घिसिङले बताएका छन् । “फौजदारी अपराध संहिता २०७४ अनुसार कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो को उद्योग वा दुरुत्सहन दिनु हुँदैन भनिएको छ । तर होटलको कोठामा आफ्नै साथीहरुसँग बसेको व्यक्तिले कसरी धर्म परिवर्तन गराएको हुन्छ रु” घिसिङले भने । संविधानमा कसैले कसैको धर्ममा खलल पार्न हुँदैन भनिएको छ । तर नेपालमा सरकार यस्ता साना तर संवेदनशील घटनामा गम्भीर नबन्दा यसको असर र क्षति भयावह पनि हुनसक्ने र सरकारकै लापरवाहीका कारण नेपालमै धार्मिक सहिष्णुता खलबलिन सक्ने सम्भावना हुने घिसिङले बताए ।

घिसिङले सरकार नै कुनै धर्मको पक्षमा र कुनैको विपक्षमा देखिएको बताएका छन् । “नेता कमल थापाले देशव्यापी हिन्दुधर्मको प्रचार गरिरहेका छन् । सडक नै अवरुद्ध पारी बाटोबाटोमा चोकचोकमा हिन्दुधर्मको प्रचार खुल्लमखुल्ला गरिरहेका छन् । सरकार उनलाई सुरक्षा नै दिइरहेको छ । तर एउटा साथीहरुसँग बसिरहेका क्रिश्चियनलाई बिनाकारण होटलबाटै अपराधिसरह पक्राउ गर्नु त सरासर कानून विपरित हो नि ” घिसिङले भने । उनले क्रिश्चियनहरुमाथि राज्यले नै भेद्भाव गरेको बताएका छन् ।

मर्कुस ४ः१–२० बीउ छर्नेको दृष्टान्त

0
Mandalinews.com Pokhara,2019 १.पछिबाट फेरि समुद्रको किनारमा उहाँले शिक्षा दिन लाग्नुुभयो। उहाँका चारैपट्टि भीड यति ठूलो भयो कि उहाँ समुद्रमा भएको एउटा डुङ्गामा चढ्‌नुभयो र त्योसैमा बस्नुनभयो। मानिसहरूचाहिँ समुद्रको किनारका पाखामा बसेका थिए। २.अनि उहाँले तिनीहरूलाई दृष्टािन्त हरूमा धेरै कुरा सिकाउनुभयो। उहाँले आफ्नोे शिक्षामा तिनीहरूलाई यसो भन्नुतभयोस् ३.“सुन१ हेर, एक जना बीउ छर्ने मानिस बीउ छर्नलाई निस्यो भ । ४.अनि छर्दाखेरि केही बीउ बाटोतिर परे, र ती बीउ चराचुरुङ्गीले आएर खाइहाले। ५.केही बीउ ढुङ्गेनी ठाउँमा परे, जहाँ धेरै माटो थिएन, र माटोको गहिराइ नहुनाले ती छिट्टै उम्रे। ६.घाम निकै चर्केपछि टुसाहरू डढ़िहाले, जरा नलागेकोले ती ओइलिहाले। ७.केही बीउचाहिँ काँढ़ाहरूका बीचमा परे। काँढ़ाहरू बढ़े, र बोट निसासिए, अनि तिनमा फल लागेनन्‌। ८.तर केही बीउ असल जमिनमा परे, र उम्रँदै र बढ्‌दैगएर तीस गुणा, साठी गुणा र सय गुणा फल दिए।” ९.अनि उहाँले भन्नुरभयो, “जसको सुन्नेग कान छ, त्यमसले सुनोस्‌।” १०.जब उहाँ एकलै हुनुभयो, तब बाह्र जना चेलाहरू र उहाँको वरिपरि भएकाहरूले उहाँलाई दृष्टाुन्तबको विषयमा सोधे। ११.उहाँले तिनीहरूलाई भन्नु भयो, “परमेश्व रका राज्यवको रहस्ये तिमीहरूलाई दिइएको छ, तर बाहिरकाहरूलाई भने सबै कुरा दृष्टा‍न्तयमा भनिन्छ , १२.कि तिनीहरू हेर्न त हेर्छन्, तर देख्दैननन्, सुन्नछ त सुन्छरन्, तर बुझ्दैरनन्, नत्रता तिनीहरूले पश्चा त्ताप गर्नेथिए, र तिनीहरूको पाप क्षमा हुनेथियो।” १३.उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुेभयो, “तिमीहरू यस दृष्टारन्तछको अर्थ बुझ्दै नौ? त्येसो भए अरू सब दृष्टाहन्तरहरूका अर्थ कसरी बुझ्ने छौ? १४.बीउ छर्नेले वचन छर्दछ। १५.कोही मानिसहरू बाटोतिर छरिएका बीउजस्तैौ छन्‌। जब तिनीहरूले वचन सुन्छहन्, तब तुरुन्तैी शैतान आउँछ, र तिनीहरूमा छरिएको वचन लगिहाल्छी। १६.त्यबसै गरी ढुङ्गेनी ठाउँमा छरिएकाहरू यी नै हुन्, जसले जब वचन सुन्छ।न्‌ तब खुसीसाथ तुरुन्तै् त्यो ग्रहण गर्छन्‌। १७.तर तिनीहरूको आफ्नो जरा नलागेकोले ती थोरै बेर मात्र टिक्छ न्‌। तर जब वचनको कारण सङ्कष्ट वा सतावट आउँछ, तिनीहरू तुरुन्तै। लड़िहाल्छ‍न्‌। १८.काँढ़ाहरूका बीचमा छरिएका ती नै हुन्, जसले वचन सुन्छ न्, १९.तर यस संसारको फिक्री र धनको मोह र अरू थोकको लालच आएर वचनलाई निसासिदिन्छकन्‌। ती फलवन्ता हुँदैनन्‌। २०.तर असल जमिनमा छरिएकाहरू ती हुन्, जसले वचन सुन्छ‍न्, र ग्रहण गर्छन्, र फल दिन्छान्‌ तीस गुणा, साठी गुणा र सय गुणा।”

मर्कुस २:१–१२ – एक जना पक्षाघाती निको पारिएको

0
Mandalinews.com Pokhara,2019 १.केही दिनपछि उहाँ कफर्नहुम फर्कनुभयो, अनि मानिसहरूले उहाँ घरमा हुनुहुन्छी भन्नेर सुने। २.अनि यति धेरै मानिसहरू जम्माघ भए कि तिनीहरू त्य्हाँ अटाएनन्, यहाँसम्मध कि ढोकाको बाहिर पनि ठाउँ भएन, र उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वारको वचन प्रचार गर्दैहुनुहुन्योिन । ३.अनि चार जनाले बोकेको एक जना पक्षाघातीलाई लिएर मानिसहरू उहाँकहाँ आए। ४.भीड़को कारणले येशूको नजिक त्यएस मानिसलाई पुर्या।उन नसक्दा़ तिनीहरूले उहाँ हुनुभएको ठाउँको माथिको छाना खोले, र उघारिएको ठाउँबाट पक्षाघातीलाई त्योा सुतेको खाटसमेत तल ओह्रालिदिए। ५.येशूले तिनीहरूको विश्वा‍स देखेर त्य स पक्षाघातीलाई भन्नुनभयो, “ए छोरा, तिम्रा पापहरू क्षमा भए।” ६.तर त्यकहाँ केही शास्त्रीतहरू बसिरहेका थिए, र आफ्ना मनमा यसो भनेर विचार गरिरहेका थिए, ७.“यस मानिसले किन यसरी बोल्दनछ? यो त ईश्वीर–निन्दा हो। केवल एक, अर्थात्‌ परमेश्व्रले बाहेक अरू कसले पाप क्षमा गर्न सक्छश?” ८.अनि तिनीहरू आपसमा यसरी विचार गर्दैछन्‌ भन्नो येशूले तुरुन्तैअ आफ्नोा आत्मादमा थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नु्भयो, “किन तिमीहरू आफ्नाा मनमा यस्तोई विचार गर्दैछौ? ९.पक्षाघातीलाई ‘तिम्रा पापहरू क्षमा भए’ भन्नुै, कि ‘उठ, तिम्रो खाट उठाएर हिँड़’ भन्नुर, कुनचाहिँ सजिलो छ? १०.तर मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीोमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भनी तिमीहरूले जान।” तब उहाँले त्यास पक्षाघातीलाई भन्नुहभयो, ११.“म तिमीलाई भन्द छु, उठ, तिम्रो खाट उठाऊ, र घर जाऊ।” १२.त्योश उठ्यो, र तुरुन्तैु खाट उठाएर सबैका सामुन्ने्बाट गइहाल्योभ। यहाँसम्म, कि, सबै जना आश्चर्य–चकित भए, र “हामीले यस्तोक त कहिल्यैम देखेका छैनौं” भन्दैस तिनीहरूले परमेश्वहरको महिमा गरे।

श्रीलङ्कामा सङ्कटकालको घोषणा, इस्लामिक समूहप्रति आशंका

0
Mandalinews.com Pokhara,2019 श्रीलङ्कामा भएको शृङ्खलावद्ध बिस्फोटमा परी सयौँको मृत्यु भएपछि सङ्कटकालको घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाको कार्यालयद्धारा सोमबार जारी वक्तव्यका अनुसार सोमबार रातिदेखि लागुहुनेगरी सङ्कटकाल लागु हुनेछ । श्रीलङ्कामा आइतबार भएका विस्फोटनका घटनाहरुमा परी झण्डै २९० जनाको मृत्यु भएपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सङ्कटकालको घोषणा गरिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयको सञ्चार विभागद्वारा जारी वक्तव्यमा नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि सङ्कटकाल घोषणा गरिएको उल्लेख छ । राष्ट्रपति सिरिसेनाले अप्रिल २३ का दिन राष्ट्रिय शोक मनाउने घोषणा पनि गरेका सञ्चार विभागले जनाएको छ । बौद्धमार्गी बहुल श्रीलङ्कामा करिब छ प्रतिशत क्याथोलिक सम्प्रदायका मानिस छन् । गिर्जाघरमा बिस्फोट हुँदा इसाई धर्मावलम्बी इस्टर पर्वका अवसरमा आयोजित धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका थिए । राजधानी कोलम्बोमा रहेका तीन वटा पाँचतारे होटल र दुई वटा गिर्जाघर (चर्च)मा आइतबार भएका शृङ्खलावद्ध बिस्फोटमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सोमबार मध्यान्हसम्म २९० जना पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनामा परी अन्य पाँच सय भन्दा बढी घाइते भएका छन् भने केहीको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृत्यु हुनेको सङख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ । श्रीलङ्काली सुरक्षा निकायहरूले घटनाका दोषीहरूको खोजी गर्न व्यापकरूपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छन् । प्रहरीका अनुसार विस्फोटनमा संलग्न भएको आशङ्कामा अहिलेसम्म २४ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री रजिथा सेनारत्नेले स्थानीय अतिवादी इस्लामिक समूह राष्ट्रिय तोव्हीड जमात यस विस्फोटनमा जिम्मेबार रहेको बताएका छन् । उनले घटनाबारेमा अनुसन्धान भइरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय समूहहरूको पनि संलग्नता रहेको हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गरे। घटनामा परी भारतीय, अमेरिकी, बेलायती, जापानी समेतका ३७ जना विदेशी नागरिक पनि रहेको श्रीलङ्काको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । राजधानी कोलम्बोको सेन्ट एन्थोनी चर्च र राजधानी नजिकको नेगोम्बोस्थित सेन्ट सेबास्टियन चर्चमा बिस्फोट गराइएका थिए । यस्तै राजधानीका पाँचतारे होटल साङ्ग्रिला, सिनमन ग्रान्ड र किङ्सबरीमा पनि बिस्फोट भएका थिए । सुरक्षाकर्मीहरुले राजधानी स्थीत बसपार्कबाट सोमबार साना ठूला गरी ८७ ओटा विस्फोटक पदार्थहरु फेला परेको जनाएका छन् ।